Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi (ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (15-06-2017)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác