Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực thủy sản (30-06-2014)

Để đẩy mạnh sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, ngày 13/6/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Quyết định số 1302/QĐ-BNN-QLDN ban hành “Quy chế hoạt động của Tổ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp; thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp”.
Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực thủy sản

         Theo đó, các thành viên trong Tổ trợ giúp thuộc các đơn vị: Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi; Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Cục Chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối, Cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản; Cục Thú y; Viện Chính sách và chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn; Trung Tâm khuyến nông quốc gia; Ban Quản lý các dự án nông nghiệp…

Quy chế đã nêu rõ nhiệm vụ của Tổ trợ giúp là theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện quy định về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp; Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ). Tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định.

                                                                                                                                    Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác