Indonesia trở thành quốc gia sản xuất tôm thẻ chân trắng lớn thứ hai trên thế giới (03-03-2015)

Theo ước tính từ Nuôi trồng thủy sản châu Á – Thái Bình Dương, Indonesia đã trở thành quốc gia nuôi tôm lớn thứ hai trên thế giới trong năm 2014. Sản lượng tôm thẻ chân trắng của Indonesia đã tăng 31% lên mức 504.000 tấn, đứng sau Trung Quốc với 955.000 tấn. Sản lượng tôm thẻ chân trắng của Ecuador đã giảm 19% xuống còn 286.000 tấn so với mức 340.000 tấn của năm 2013. Trong năm 2014, Việt Nam cũng ghi nhận mức sản lượng tôm chân trắng tăng, từ 267.615 tấn lên mức 328.000 tấn. Điều này khiến sản lượng tôm sú đã giảm từ 292.844 tấn xuống còn 241.000 tấn. Tình trạng trên cũng diễn ra ở Indonesia với sản lượng tôm sú giảm từ 178.783 tấn xuống còn 126.000 tấn.
Indonesia trở thành quốc gia sản xuất tôm thẻ chân trắng lớn thứ hai trên thế giới

        Ngành nuôi tôm tại Thái Lan vẫn tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng của Hội chứng tử vong sớm khiến sản lượng tôm nuôi tiếp tục giảm từ 250.000 tấn (2013) xuống còn 220.000 tấn (2014). Ngược lại, Ấn Độ vẫn duy trì được mức sản lượng ổn định trong khoảng 300.000 tấn tôm thẻ chân trắng và 45.000 tấn tôm sú.

         Nhìn chung, sản lượng tôm thẻ chân trắng trên thế giới trong năm 2014 đã tăng từ 2,7 triệu tấn lên 3,05 triệu tấn nhờ việc chuyển đổi đối tượng nuôi từ tôm sú sang tôm thẻ chân trắng khiến sản lượng tôm sú trong năm 2014 giảm xuống còn 634.800 tấn so với mức 743.616 tấn của năm 2013.

                                    Hương Trà (theo Undercurrent News)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác