Tốp mười thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam (08-05-2016)

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt gần 2,01 tỷ USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là tín hiệu khả quan đối với xuất khẩu thủy sản năm 2016. Cùng thời điểm này năm 2015, giá trị xuất khẩu thủy sản giảm mạnh tới 18%. Mặt hàng thủy sản đã có mặt tại 139 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Tốp mười thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam

Trong tốp mười thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam, Mỹ, EU và Nhật Bản là ba thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam, chiếm 52,23% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Xét theo từng thị trường riêng lẻ 4 tháng đầu năm 2016, mười thị trường nhập khẩu thủy sản đứng đầu là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc (kể cả Hồng Công), Hàn Quốc, Thái Lan, Anh, Đức, Ôxtrâylia, Hà Lan và Canađa. Ngoại trừ ba thị trường Đức, Hà Lan và Canađa có giá trị xuất khẩu tăng trưởng âm tương ứng là 12,5%, 3,1% và 50,1%, các thị trường còn lại đều duy trì được mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015.

Tốp 10 thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam 4 tháng năm 2016

TT

Thị trường

Giá trị xuất khẩu (triệu USD)

So với cùng kỳ 2015

Tỷ trọng giá trị (%)

1

Mỹ

415.6

112,0

20,66

2

Nhật Bản

279,0

101,9

13,87

3

Trung Quốc (kế cả Hồng Công)

235,4

134,0

11,70

4

Hàn Quốc

159,2

94,9

7,91

5

Thái Lan

78,1

118,78

3,88

6

Anh

60,8

117,6

3,02

7

Đức

57,8

87,5

2,87

8

Ôxtrâylia

50,5

100,6

2,51

9

Hà Lan

48,2

96,9

2,39

10

Canađa

47,3

49,9

2,35

 

               Nguồn : Trung tâm Thông tin thủy sản tổng hợp theo VASEP

Về nhập khẩu tôm, 5 thị trường nhập khẩu lớn nhất về tôm là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc (kể cả Hồng Công), Hàn Quốc và Anh. Nhóm thị trường này chiếm 68,1% tổng giá trị xuất khẩu tôm, đạt 584,8 triệu USD. Mỹ và Trung Quốc cũng là hai thị trường đứng đầu về nhập khẩu cá tra với giá trị nhập khẩu 4 tháng vào hai thị trường này đạt 182,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 36% tổng giá trị xuất khẩu cá tra. Xuất khẩu cá tra vào Mỹ và Trung Quốc đều có mức tăng khá, nhất là Trung Quốc tăng tới 61,1% so với cùng kỳ.

Đối với mặt hàng cá ngừ, Mỹ là thị trường số một nhập khẩu mặt hàng này với giá trị đạt 56,3 triệu USD, chiềm tỷ trọng 39,9%. Thái Lan là thị trường lớn thứ hai với mức tăng mạnh 15,7% so với cùng kỳ. Với mức tăng mạnh trong 4 tháng, Trung Quốc vươn lên vị trí thứ tư về nhập khẩu cá ngừ. Xuất khẩu vào thị trường này tăng tới 186,8% so với cùng kỳ 2015, đạt giá trị 8,9 triệu USD.

Về mặt hàng mực và bạch tuộc, Hàn Quốc là thị trường số một, chiếm tỷ trọng 38,7% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này với giá trị đạt 43,6 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ 2015, giá trị xuất khẩu vào thị trường này lại đang giảm 13,5%. Nhật Bản đứng thứ hai đạt 27,7 triệu USD, tiếp đến là Thái Lan đạt 11,8 triệu USD.   

Tuy có mức tăng giảm khác nhau đối với từng thị trường, từng mặt hàng, nhưng xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2016 vào tốp mười thị trường này đã cho những tín hiệu tích cực đối với xuất khẩu thủy sản trong những tháng tiếp theo.

Hoàng Quân

Ý kiến bạn đọc

Tin khác