Giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 3 tháng đầu năm 2019 đạt 8,8 tỷ USD (04-04-2019)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 3 năm 2018 ước đạt 3,3 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2019 đạt 8,8 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2018.
Giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 3 tháng đầu năm 2019 đạt 8,8 tỷ USD
Ảnh minh họa

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,2 tỷ USD, giảm 13,4%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 0,5%. Hai tháng đầu năm 2019, bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn quốc chiếm thị phần lần lượt là 19,3% (giá trị giảm 21,4% so với cùng kỳ năm 2018), 17,6% (tăng 10%), 9,7% (tăng 6,2%) và 6,3% (giảm 0,8%).

Xuất khẩu thủy sản tăng 0,5%, trong đó cá tra ước đạt 483 triệu USD, tăng 10,7%; tôm các loại ước đạt 676 triệu USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 3 năm 2019 ước đạt 645 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2019, chiếm 52,8% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 2 tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Mehico (tăng 35,6%), Philippin (tăng 25%), Malaysia (tăng 21,6%), Anh (tăng 16,6%) và Canada (tăng 13,7%).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 3 năm 2019 đạt 2,55 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 3 tháng đầu năm đạt 7,25 tỷ USD tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 5,92 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 3/2019 đạt 152 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2019 đạt 416 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong 2 tháng đầu năm 2019 là Nauy (chiếm 12,8% thị phần) tiếp đến là Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc với thị phần lần lượt là 10,8%, 8,2% và 7,9%. Trong 2 tháng đầu năm 2019 giá trị nhập khẩu thủy sản tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2018 là thị trường Hàn Quốc (tăng 82,3%), tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ (tăng 49,9%).

Trong 2 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại ngành nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đang thặng dư gần 796 triệu USD, giảm gần 30% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018. Ước 3 tháng đầu năm cán cân thương mại ngành thặng dư 1.552 triệu USD bằng 72,56% cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm các sản phẩm có cán cân thương mại ở trạng thái thặng dư, gỗ và sản phẩm gỗ có thặng dư thương mại trong 2 tháng đầu năm 2019 cao nhất, đạt gần 1,02 tỷ USD, tăng 14,9% so với thặng dư thương mại 2 tháng đầu năm 2018. Thủy sản có thặng dư thương mại 2 tháng đầu năm 2019 đạt khoảng 845,3 triệu USD, cao thứ hai ngành nông, lâm, thủy sản, tăng 6,5% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018.

NN

Ý kiến bạn đọc

Tin khác