Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 12,5 tỷ USD (13-05-2019)

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 4 năm 2018 ước đạt 3,4 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2019 đạt 12,5 tỷ USD, tăng 0,7% cùng kỳ năm 2018.
Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 12,5 tỷ USD
Ảnh minh họa

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt gần 6 tỷ USD, giảm 10,3%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 2,5%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,19 tỷ USD, tăng 1,5%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 17,8%. Ba tháng đầu năm 2019, bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là 20,9%, 20,1%, 8,7% và 5,4%.

Kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 4 năm 2019 ước đạt 2,68 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 4 tháng đầu năm đạt 9,92 tỷ USD tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 8,15 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2018. Ước giá trị nhập khẩu chăn nuôi tháng 4 năm 2019 đạt 276 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu chăn nuôi 4 tháng đầu năm đạt 1,1 tỷ USD, tăng 14,2% so với năm 2018. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đạt mức xuất siêu là 2,58 tỷ USD.

Về mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 4/2019 ước đạt 694 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019, chiếm 53,5% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 3 tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Mehico (tăng 36,1%), Philippin (tăng 33,8%), Malaysia (tăng 33,2) và Nhật Bản (tăng 16,1%).

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 4/2019 đạt 167 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2019 đạt 579 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong 3 tháng đầu năm 2019 là Nauy (chiếm 13% thị phần) tiếp đến là Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản với thị phần lần lượt là 10,7%, 8,8% và 8,2%. Trong 3 tháng đầu năm 2019, thị trường có giá trị nhập khẩu thủy sản tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2018 là Trung Quốc (tăng 49,1%), ngược lại thị trường có giá trị nhập khẩu thủy sản giảm mạnh nhất là Chi Lê (giảm 16,7%) so với cùng kỳ năm 2018.

NN

Ý kiến bạn đọc

Tin khác