Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Đài Loan (08-08-2019)

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), Đài Loan đã đồng ý Danh sách doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này, có hiệu lực từ ngày 05/10/2019.
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Đài Loan
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 10/7/2019 Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Đài Loan (TFDA) đã có Công văn số 1080017035A thông báo một số thông tin, quy định xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan. Theo đó, TFDA đã đồng ý Danh sách doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Đài Loan, có hiệu lực từ ngày 05/10/2019.

Trước khi thủy sản Việt Nam được TFDA kiểm tra tính hệ thống, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam (có tên trong Danh sách được phép xuất khẩu sang Đài Loan) chỉ được xuất khẩu các mặt hàng thủy sản trong phạm vi mã HS được phép xuất khẩu sang Đài Loan hiện nay (Bảng 1). Đối với mặt hàng cua sống, duy nhất một doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam (có tên tại Bảng 2) được phê chuẩn xuất khẩu sang Đài Loan.

Ngoài ra, khi tiến hành nhập khẩu vào Đài Loan, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam còn phải xin kiểm nghiệm thực phẩm với Văn phòng của TFDA tại các cảng/cửa khẩu. Sau khi kiểm nghiệm đạt yêu cầu, mới được phép nhập khẩu vào Đài Loan.

Bảng 1: Các mặt hàng thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sang Đài Loan

0301

0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

1604

1605

030192

030242

030312

030419

030510

030611

030710

030812

160411

160510

030199

030246

030314

030429

030520

030612

030711

030819

160412

160520

 

030249

030319

030432

030539

030613

030712

030822

160413

160521

 

030269

030323

030439

030541

030614

030719

030829

160414

160529

 

030289

030324

030449

030549

030616

030721

030830

160415

160540

 

030292

030326

030452

030553

030617

030722

030890

160416

160550

 

030299

030329

030459

030554

030619

030729

 

160419

160552

 

 

030333

030461

030559

030621

030732

 

160420

160554

 

 

030339

030462

030563

030623

030739

 

 

160555

 

 

030341

030469

030569

030624

030741

 

 

160556

 

 

030343

030481

030572

030627

030743

 

 

160558

 

 

030351

030482

030579

030629

030749

 

 

160559

 

 

030353

030483

 

030631

030752

 

 

160561

 

 

030354

030487

 

030633

030759

 

 

160569

 

 

030356

030489

 

030635

030760

 

 

160590

 

 

030359

030493

 

030636

030771

 

 

 

 

 

030363

030499

 

030639

030772

 

 

 

 

 

030369

 

 

030691

030779

 

 

 

 

 

030371

 

 

030693

030783

 

 

 

 

 

030374

 

 

030695

030784

 

 

 

 

 

030375

 

 

030699

030787

 

 

 

 

 

030376

 

 

 

030789

 

 

 

 

 

030377

 

 

 

030791

 

 

 

 

 

030379

 

 

 

030792

 

 

 

 

 

030380

 

 

 

030799

 

 

 

 

 

030381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030399

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2 : Danh sách doanh nghiệp được phép xuất khẩu mặt hàng cua sống

sang Đài Loan

Code

Company

Address

SG/001NL

Live seafood factory- HOANG HA international Logistics joint stock company

Lot III-22, road 19/5A, Tan Binh Industrial zone, Tan Phu district, Ho Chi Minh city

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác