Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 năm 2019 ước đạt 3,6 tỷ USD (31-10-2019)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 năm 2019 ước đạt 3,6 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2019 đạt 33,2 tỷ USD, tăng 1,6% cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,25 tỷ USD, giảm 7,4%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 7,1 tỷ USD, giảm 2,4%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,57 tỷ USD, tăng 3,9%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 9,04 tỷ USD, tăng 18,8%.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 năm 2019 ước đạt 3,6 tỷ USD
Ảnh minh họa

Chín tháng đầu năm 2019, năm thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc và Hồng Kông, Mỹ, EU, Nhật Bản và ASEAN chiếm thị phần lần lượt là 27,9% (giá trị giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2018), 21,7% (+13,1%), 11,9% (-6,7%), 8,8% (+8,4%) và 10,3% (-1%).

Đối với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10 năm 2019 ước đạt 834 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm 2019 ước đạt 7,1 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019, chiếm 57% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 9 tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc (+14,2%) và Đài Loan (+12,6%).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10 năm 2019 đạt 2,61 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 10 tháng đầu năm đạt 25,91 tỷ USD, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 21,59 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2018; Giá trị nhập khẩu chăn nuôi tháng 10 năm 2019 đạt 321 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu chăn nuôi 10 tháng đầu năm đạt gần 3,08 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, ba thị trường nhập khẩu chính là: Hoa Kỳ, Ác-hen-ti-na, Trung Quốc và Hồng Kông chiếm 37% tổng thị phần nhập khẩu. Trong đó, thị trường có giá trị nhập khẩu cao nhất là Trung Quốc với giá trị nhập khẩu đạt 3,54 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp đến là Hoa Kỳ, trong 9 tháng đầu năm 2019, giá trị nhập khẩu của thị trường này đạt 2,76 tỷ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2018. , Ác-hen-ti-na là thị trường nhập khẩu lớn thứ 3 trong 9 tháng đầu năm 2019, giá trị nhập khẩu từ thị trường này đạt 2,29 tỷ USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ 2018.

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 10/2019 đạt 132 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2019 đạt 1,45 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2019 là Nauy, chiếm 12% thị phần, tiếp đến là Ấn Độ và Trung Quốc với thị phần lần lượt là 11,3% và 7,8%. Trong 9 tháng đầu năm 2019 thị trường có giá trị nhập khẩu thủy sản tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2018 là Philippin (gấp 2,52 lần), ngược lại thị trường có giá trị nhập khẩu thủy sản giảm mạnh nhất là Ấn Độ (-45,1%) so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại ngành nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt thặng dư 6,29 tỷ USD, tăng 6,6% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018.

Trong nhóm các sản phẩm có cán cân thương mại ở trạng thái thặng dư, gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục có thặng dư thương mại trong 9 tháng đầu năm 2019 cao nhất, đạt gần 5,65 tỷ USD, tăng 19,6% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018. Mặt hàng thủy sản tuy có thặng dư thương mại 9 tháng đầu năm 2019 cao thứ hai ngành nông, lâm, thủy sản, đạt khoảng 4,9 tỷ USD, nhưng vẫn giảm 3,8% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018.

NN

 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác