Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2020 ước đạt 3,11 tỷ USD (01-06-2020)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2020 ước đạt 3,11 tỷ USD,  đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2020 đạt 15,49 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,41 tỷ USD, giảm 3,2%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,81 tỷ USD, giảm 11,5%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 210 triệu USD, giảm 19,1%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,21 tỷ USD, giảm 1,9%.  
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2020 ước đạt 3,11 tỷ USD
Ảnh minh họa

Tháng 5 năm 2020, ước tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ bốn thị trường chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là: 23,82% (giá trị giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019), 21,96% (tăng 6%), 8,98% (tăng 2%) và 6,06% (giảm 5%).

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 5 năm 2020 ước đạt 582 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2020 đạt 2,81 tỷ USD, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2020, chiếm 57,2% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 4 tháng đầu năm 2020, thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh nhất là Nga (+15,6%).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 5 năm 2020 đạt khoảng 3,09 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2020 đạt gần 12,2 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt gần 9,6 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Ước tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam từ các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 35,5%) đạt khoảng 4,3 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam từ các khu vực châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi trong 5 tháng đầu năm 2020 ước giảm lần lượt 6,6%; 0,1%; 4,5% và 33,2% so với cùng kỳ năm 2019, ước đạt lần lượt 3,39 tỷ USD; 681 triệu USD; 421 triệu USD, và 274 triệu USD.

Thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc và khối ASEAN là ba thị trường/khối thị trường cung cấp các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất cho Việt Nam, với thị phần chiếm lần lượt là 13,2%, 12,6% và 12,5% tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Trung Quốc và khối ASEAN trong 5 tháng đầu năm 2019 ước sẽ sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm lần lượt là 6,6% và 19,6%. Nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ 5 tháng đầu năm ước tăng nhẹ 1,5%, chủ yếu nhờ nhập khẩu 4 tháng đầu năm tăng trưởng khá.

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 5/2020 đạt 142 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2020 đạt 691 triệu USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn nhập khẩu thủy sản trong 4 tháng đầu năm 2020 chủ yếu là từ Ấn Độ (chiếm tỷ trọng 13,2%), Nauy (11,6%), Nhật Bản (9,1%). So với cùng kỳ năm 2019, giá trị nhập khẩu thủy sản của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2020 từ Ấn Độ tăng 12%, Nhật Bản tăng 17,5%, trong nhập khẩu từ Nauy giảm 4,4%.

Ước cán cân thương mại nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm đạt thặng dư 3,3 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ 2019.

Về định hướng trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao chất lượng dự báo thị trường và kịp thời thông tin tới các địa phương, doanh nghiệp để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp. Thường xuyên cập nhật diễn biến, tình hình tại các thị trường trọng điểm bị ảnh hưởng bởi dịch, kịp thời tham mưu, báo cáo, đề xuất giải pháp ứng phó. Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ tập trung giải quyết các rào cản kỹ thuật, đàm phán mở rộng thị trường (mở rộng công nhận vùng sản xuất, loại sản phẩm, doanh nghiệp xuất khẩu) sang các nước EU, Liên minh kinh tế Á - Âu, Hoa Kỳ, Brazil… và xuất khẩu thủy sản sang thị trường Ả Rập Xê Út.

NN

Ý kiến bạn đọc

Tin khác