Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 7 tháng đầu năm 2020 đạt 22,31 tỷ USD (29-07-2020)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 7 năm 2020 ước đạt 3,4 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 22,31 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,37 tỷ USD, giảm 4%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 213 triệu USD, giảm 24,9%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,38 tỷ USD, giảm 6,4%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 6,5 tỷ USD, tăng 6,7%.   
Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 7 tháng đầu năm 2020 đạt 22,31 tỷ USD
Ảnh minh họa

Ước tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam sang các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 54,4%) đạt 12,02 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2019. Tương tự, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang các khu vực châu Âu và châu Đại Dương trong 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt  lần lượt là 2,93 tỷ USD (giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2019); 330 triệu USD (-8,6%). Ngược lại, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang châu Mỹ và châu Phi ước đạt lần lượt 5,59 tỷ USD, và 484 triệu USD, tăng 5,2% và 2,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là bốn thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, với thị phần chiếm lần lượt là 24,1% (giá trị giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019), 23,1% (+8,4%), 8,6% (-1,1%) và 6% (-3,1%).

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 7 năm 2020 ước đạt 780 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2020 đạt 4,38 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020, chiếm 59,8% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 6 tháng đầu năm 2020, thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh nhất là Anh (+13,3%).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 7 năm 2020 đạt 2,68 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 17,16 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 13,92 tỷ USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Ước tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam từ các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 32,7%) đạt khoảng 5,61 tỷ USD, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tương tự, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2020 từ khu vực châu Mỹ ước giảm 2%, đạt 4,98 tỷ USD, khu vực châu Phi ước giảm 32,9%, đạt 575 triệu USD và khu vực châu Đại Dương ước giảm 4,8%, đạt 566 triệu USD. Trong khi đó, ước tính xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang khu vực châu Âu trong 7 tháng đầu năm 2020 lại tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 990 triệu USD.

Thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc và khối ASEAN là ba thị trường/khối thị trường cung cấp các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất cho Việt Nam, với thị phần trong tổng giá trị nhập khẩu ước chiếm lần lượt là 12,4%, 11,8% và 11,5%. Tuy nhiên, nhập khẩu của Việt Nam từ cả 3 thị trường này trong 7 tháng đầu năm 2020 đều được ước tính sẽ sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, nhập khẩu từ Hoa Kỳ ước giảm 3,5%, Trung Quốc giảm 12,8% và ASEAN giảm 18,6%.

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 7/2020 đạt 144 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 986 triệu USD, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2019. Nguồn nhập khẩu thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2020 chủ yếu là từ Ấn Độ (chiếm tỷ trọng 13,4%), Nauy (12,1%) và Nhật Bản (9,8%). So với cùng kỳ năm 2020, giá trị nhập khẩu thủy sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 từ Ấn Độ tăng 4,2%, Nhật Bản tăng 26,7%, trong khi nhập khẩu từ Nauy giảm 2,2%.

NN

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác