Dự thảo Thông tư quy định mức thu phí sử dụng tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (05-12-2016)

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Dự thảo Thông tư quy định mức thu phí sử dụng tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
Ảnh minh họa

                Theo Dự thảo, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đề nghị cung cấp dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đều bị thu phí. Các dữ liệu sẽ bị thu phí khi khai thác bao gồm: Tài nguyên đất, nước ven biển; Địa hình đáy biển; Khí tượng, thủy văn biển; Địa chất khoáng sản biển; dữ liệu Hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản; Tài nguyên vị thế và Kỳ quan sinh thái biển; Môi trường biển; Hải đảo; dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; Viễn thám biển.

                Trong dự thảo này, Bộ Tài chính cũng đã đề xuất biểu mức thu phí khai thác, sử dụng các dữ liệu trên. Cụ thể, đối với các dữ liệu tài nguyên đất, nước ven biển như: Bản đồ chất lượng đất ven biển tỷ lệ 1:250.000 sẽ có mức phí là 2,8 triệu đồng/mảnh; Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt tại các thủy vực vùng ven biển tỷ lệ 1:100.000 là 1,5 triệu đồng/mảnh; Bản đồ tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỷ lệ 1:200.000 là 2 triệu đồng/mảnh; Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 là 670.000 đồng/mảnh; Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 là 550.000 đồng/mảnh; Hồ sơ về dữ liệu tài nguyên đất, nước ven biển là 2.000 đồng/trang.

              Đối với dữ liệu Địa hình đáy biển như: Bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10.000 là 750.000 đồng/mảnh; Bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000 là 1,06 triệu đồng/mảnh; Hải đồ tỷ lệ 1:100.000 là 2,3 triệu đồng/mảnh; Cơ sở dữ liệu bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10.000 là 950.000 đồng/mảnh; Cơ sở dữ liệu bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000 là 1,67 triệu đồng/mảnh…

            Đối với dữ liệu trạm khí tượng hải văn ven biển, Bộ Tài chính cũng đề xuất mức phí đo hướng và tốc độ gió, mực nước biển, nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển, mực nước đỉnh, chân triều… với mức phí đo là 220.000 đồng/năm/trạm.

            Dự thảo cũng quy định, Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện cung cấp dữ liệu và thu phí. Hiện Bộ Tài chính đang tiến hành lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo tại cổng thông tin của Bộ này.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác