Quy định mạ băng, hàm ẩm trong sản phẩm cá tra sẽ đưa vào Quy chuẩn quốc gia (23-12-2016)

Nghị định 36/2014/NĐ-CP (NĐ36) ra đời nhằm mục tiêu đưa ngành hàng sản xuất cá tra phát triển theo hướng bền vững từ tất cả các khâu nuôi, chế biến đến xuất khẩu. Đây là nghị định đầu tiên về một đối tượng nuôi chủ lực, có lợi thế xuất khẩu của Việt Nam. Cụ thể, theo quy định tại điểm b và c, Khoản 6, Điều 6 của Nghị định năm 2014, thì điều kiện về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm cá tra chế biến là: “Tỷ lệ mạ băng (tỷ lệ nước mạ băng trên trọng lượng tổng) đối với sản phẩm cá tra phi lê xuất khẩu phải phù hợp với quy định của nước nhập khẩu. Các trường hợp khác, tỷ lệ mạ băng không được vượt quá 10% và hàm ẩm tối đa không được vượt quá 83% so với khối lượng tịnh (khối lượng cá tra phi lê sau khi loại bỏ lớp mạ băng) của sản phẩm.
Quy định mạ băng, hàm ẩm trong sản phẩm cá tra sẽ đưa vào Quy chuẩn quốc gia

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai quy định trên, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, cho rằng việc thực hiện quy định này gặp một số vướng mắc, khó khăn.

Chính vì vậy, sau nhiều lần trì hoãn việc áp dụng, Chính phủ đã giao Bộ NN&PTNT chủ trì xây dựng nghị định sửa đổi nghị định 36. Đồng thời, xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm cá tra đông lạnh.

Trong đó, quy định về tỷ lệ mạ băng và hàm ẩm được quy định tại Nghị định 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra sẽ được loại bỏ ra khỏi nghị định sửa đổi chuẩn bị được ban hành tới đây. Quy định về hàm ẩm và mạ băng tới đây sẽ không ghi trong Nghị định sửa đổi, mà sẽ được đưa vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm cá tra đông lạnh. Hiện Bộ NN&PTNT đã giao cho Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) xây dựng, đã trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định Và sẽ sớm ban hành.

Trong quy chuẩn kỹ thuật nêu trên, Bộ NN&PTNT đã đưa ra mức giới hạn thấp nhất đối với hàm ẩm là 86% và mạ băng là 20% thay vì giới hạn thấp nhất đối với hàm ẩm 83% và 10% như trước đây.

Cùng với quy chuẩn kỹ thuật này, nghị định sửa đổi sẽ là nền tảng và là khung pháp lý để xây dựng và phát triển sản phẩm cá tra đa dạng, đáp ứng tất cả các thị trường. Trong đó, tập trung phát triển dòng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được những thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao.

Văn Thọ

 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác