Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản sẽ sớm được ban hành (06-06-2014)

Đó là nội dung được nêu trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2014. Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định trình ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản sẽ sớm được ban hành

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất ban hành Nghị định về một số chính sách mang tính đột phá, tạo cơ sở thúc đẩy ngành thủy sản phát triển nhanh, mạnh, hiệu quả, toàn diện, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Để thực hiện mục tiêu đó, Nhà nước hỗ trợ tối đa và khuyến khích hoạt động đánh bắt thủy sản xa bờ thông qua một số cơ chế chính sách cụ thể.

Về chính sách tín dụng, chủ tàu, doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được vay vốn với lãi suất ưa đãi để đóng tàu công suất lớn hoạt động đánh bắt xa bờ, đóng tàu làm dịch vụ hậu cần đánh bắt xa bờ. Ngân hàng Nhà nước điều hành mức lãi suất cho vay đối với hoạt động này không quá 5%/năm, trong đó chủ tàu, doanh nghiệp, hợp tác xã trả với mức lãi suất tối đa 3%/năm, phần còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thời hạn được vay là 11 năm, trong đó có 1 năm ân hạn không tính lãi suất. Tài sản thế chấp để vay vốn là tài sản hình thành theo phương án sử dụng vốn và có bảo hiểm tài sản. Về chính sách bảo hiểm, Nhà nước hỗ trợ 70% phí bảo hiểm đối với thân tàu, chủ tàu, doanh nghiệp, hợp tác xã sở hữu tàu trả 30% phí cho cơ quan bảo hiểm. Bảo hiểm về ngưởi được Nhà nước hỗ trợ 100% phí.

Ngoài các chính sách trên, khuyến khích các địa phương có chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản phù hợp với điều kiện nguồn lực của cấp mình.

                                                                                                                                    Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác