Nuôi trồng thủy sản miền Trung: Hướng đến phát triển bền vững (17-04-2014)

Ngành NTTS tại miền Trung Việt Nam sẽ được coi là phát triển bền vững khi các hoạt động của ngành giúp nền kinh tế phát triển, giải quyết các nhu cầu thiết yếu của xã hội và bảo vệ môi trường. Trong đó, các tiêu chí được đặt lên hàng đầu, gồm có: xóa đói giảm nghèo, quản lí tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và sự đa dạng sinh học, hạn chế tác động xấu đến bầu khí quyển (gây biến đổi khí hậu và thiên tai). Để làm được những việc này, đòi hỏi sự tham gia rộng rãi vào việc xây dựng chính sách, ra quyết định và thực thi ở mọi cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương; đòi hỏi sự nghiêm túc thực hiện của người dân.
Nuôi trồng thủy sản miền Trung: Hướng đến phát triển bền vững

Thực trạng ngành NTTS của vùng duyên hải miền Trung

Với tiềm năng và lợi thế trong NTTS, đặc biệt là thủy sản nước mặn, nước lợ, trong những năm qua, các tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung đã tập trung phát triển NTTS. Nhờ đó, diện tích nuôi trồng tăng lên nhanh chóng. Năm 2013, diện tích nuôi trồng toàn vùng đạt xấp xỉ 34 nghìn ha. Sản lượng đạt hơn 180 nghìn tấn (trong đó diện tích nuôi tôm chiếm gần 50%, sản lượng tôm nuôi đạt trên 51 nghìn tấn). Hình thức sản xuất trước đây chủ yếu theo hộ gia đình với quy mô nhỏ. Song, những năm gần đây, ngành NTTS của vùng duyên hải miền Trung đã và đang thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia đầu tư sản xuất nuôi trồng, kinh doanh thức ăn nuôi thủy sản và các dịch vụ thú y...

Trong thời gian qua, NTTS được khẳng định là nghề sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần phát triển kinh tế vùng nông thôn ven biển, thông qua việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo... Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành NTTS miền Trung vẫn còn một số tồn tại, như: cơ sở hạ tầng đầu tư chưa đồng bộ, chất lượng con giống chưa thực sự tốt, nguồn nhân lực hạn chế. Để phát triển bền vững ngành NTTS trong vùng, cần tiếp tục phân tích, đánh giá thực trạng phát triển, xem xét các điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố nội lực, các tác động bên ngoài và đưa ra các giải pháp hữu hiệu.

Phát triển bền vững ngành NTTS

Trong những năm gần đây, việc phát triển nhanh và mạnh nghề nuôi thâm canh một số loài thủy sản như tôm và cá hồi đã gây ảnh hưởng xấu - làm suy thoái môi trường trên diện rộng, tác động tiêu cực đến nguồn cung và an ninh lương thực của một số quốc gia ven biển, đang phát triển (trong đó có Việt Nam). Việc khai thác con giống từ biển, sử dụng bừa bãi nguồn thức ăn nuôi thủy sản, xả chất thải (chưa qua xử lí) ra môi trường đã và đang hủy hoại môi trường sinh thái, làm cạn kiệt nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt và nuôi trồng.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc phát triển bền vững ngành NTTS, các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung (cũng như các tỉnh thành khác tại Việt Nam) đã tập trung vào công tác quy hoạch nuôi trồng, đồng bộ hóa các chính sách liên quan đến vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường. Cụ thể là: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp (trong đó có xét đến chất lượng của đất và nguồn nước); Nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lí chất thải NTTS nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường; Xây dựng các trại sản xuất giống chất lượng cao (phù hợp với điều kiện của địa phương), tăng cường nuôi các đối tượng đem lại giá trị xuất khẩu cao.

Về phía các nhà quản lí, tích cực hỗ trợ kỹ thuật NTTS cho người dân, tập huấn các quy trình sản xuất mới, hiện đại và hiệu quả nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm; Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm. Các nhà khoa học tích cực nghiên cứu đổi mới công nghệ (sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch và bảo quản...) giúp người dân tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và không gây tổn hại tới môi trường... Với tất cả những nỗ lực của các cấp lãnh đạo và người dân địa phương, ngành NTTS của vùng duyên hải miền Trung nhất định đạt được mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo nguồn lực cho các thế hệ tương lai.

                                                                                                                                   Ngọc Thúy - FICen

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác