Nuôi trồng thủy sản đóng vai trò thiết yếu trong cung cấp thủy sản toàn cầu  (02-06-2014)

Báo cáo thường niên của chính phủ Nhật Bản cho biết, sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nguồn cung thủy sản ổn định ở Nhật Bản trong bối cảnh nhu cầu lương thực thế giới tăng cao.          Do đó, người nuôi cần được hỗ trợ để mở rộng sản xuất thông qua các biện pháp giảm thiểu chi phí và ổn định giá. Cũng theo báo cáo, trong tương lai, sự phụ thuộc của thế giới vào ngành nuôi trồng thủy sản sẽ ngày càng tăng do sự gia tăng dân số thế giới.  Nhật Bản sẽ chủ động chia sẻ kiến ​​thức và công nghệ nuôi trồng thủy sản cho cộng đồng quốc tế để thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy sản phát triển.                                                                                                                   Hương Trà (theo thejapannews )
Nuôi trồng thủy sản đóng vai trò thiết yếu trong cung cấp thủy sản toàn cầu

         Báo cáo thường niên của chính phủ Nhật Bản cho biết, sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nguồn cung thủy sản ổn định ở Nhật Bản trong bối cảnh nhu cầu lương thực thế giới tăng cao.

         Do đó, người nuôi cần được hỗ trợ để mở rộng sản xuất thông qua các biện pháp giảm thiểu chi phí và ổn định giá. Cũng theo báo cáo, trong tương lai, sự phụ thuộc của thế giới vào ngành nuôi trồng thủy sản sẽ ngày càng tăng do sự gia tăng dân số thế giới.

 Nhật Bản sẽ chủ động chia sẻ kiến ​​thức và công nghệ nuôi trồng thủy sản cho cộng đồng quốc tế để thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy sản phát triển.

                                                                                                                  Hương Trà (theo thejapannews)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác