Trữ lượng cá ngừ Tây và Trung Thái Bình Dương được đánh giá dồi dào (09-04-2019)

Theo báo cáo của các nhà khoa học với Cộng đồng Thái Bình Dương (SPC) tại cuộc họp thường niên của các bên tham gia Hiệp định Nauru (PNA) tại Palau, trữ lượng cá ngừ ở Tây và Trung Thái Bình Dương đều trong tình trạng dồi dào.
Trữ lượng cá ngừ Tây và Trung Thái Bình Dương được đánh giá dồi dào
Ảnh minh họa

Ông Ludwig Kumoru, Giám đốc điều hành của PNA cho biết: “Điều này một phần là do sự quản lý lâu dài, quyết liệt đối với nghề đánh bắt cá ngừ ở các vùng biển PNA thông qua Chương trình kiểm soát tàu lưới vây (VDS). Ông Ludwig Kumoru chỉ ra các thiết bị dẫn dụ cá (FAD), giới hạn ngày đánh bắt và các biện pháp bảo tồn khác của PNA đã góp phần vào sự bền vững chung của nghề cá ngừ.

Ông lưu ý: So với trữ lượng cá ngừ ở các đại dương khác, trữ lượng cá ngừ Thái Bình Dương đang tốt.

Theo đánh giá của SPC năm 2017 được trình bày vào tháng trước tại cuộc họp của các cán bộ PNA ở Palau, trữ lượng cá ngừ mắt to, cá ngừ vây vàng, cá ngừ vây dài và cá ngừ vằn đều được báo cáo trong tình trạng dồi dào ở khu vực này.

Trong nhiều năm qua, PNA đã duy trì cùng số ngày đánh bắt mà không tăng và điều này cho thấy sản lượng đánh bắt tương đối ổn định trong cả nghề lưới vây và nghề câu vàng.

Ngoài báo cáo về Tình trạng trữ lượng cá ngừ từ SPC, cuộc họp thường niên tại Palau còn giải quyết nhiều vấn đề về quản lý, từ tổng quan kinh tế của Chương trình đánh bắt cá và tàu biển (VDS) đến cập nhật các quy tắc kiểm soát khai thác đối với nghề cá ngừ vằn và Hệ thống quản lý thông tin thủy sản.

HNN (Theo fis.com)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác