Tổng lượng nhập khẩu cá ngừ tươi và đông lạnh của Nhật Bản tháng 2/2019 (17-04-2019)

Tổng lượng nhập khẩu cá ngừ tươi và đông lạnh Nhật Bản đạt 11.802 tấn trong tháng 2, trị giá 7.190 triệu JPY tại Hải quan Nhật Bản. Những số liệu này tương tự về khối lượng và giá trị so với tháng 1; trong khi đó so với tháng 2 năm trước, các con số này giảm 5% về lượng và 10% về giá trị.
Tổng lượng nhập khẩu cá ngừ tươi và đông lạnh của Nhật Bản tháng 2/2019
Ảnh minh họa

Nhập khẩu cá ngừ tươi 901 tấn, trị giá 1,262 triệu JPY tại Hải quan Nhật Bản, tăng 109% về lượng và 58% về giá trị so với tháng trước và giảm 13% về lượng và 3% về giá trị so với tháng 2 năm 2018.

Bảng 1: Nhập khẩu cá ngừ tươi của Nhật Bản, 2019/2018

Loài

Tấn

Thay đổi %

Triệu JPY

Thay đổi %

Tháng 1-2 2019

Tháng 1-2 2018

Tháng 1-2 2019

Tháng 1-2 2018

Cá ngừ thịt trắng

0

0

-

0

0

-

Cá ngừ vây vàng

452

515

-12%

434

516

-16%

Cá ngừ vằn

0

0

-

0

0

-

Cá ngừ mắt to

424

528

-20%

493

584

-16%

Cá ngừ vây xanh

919

901

2%

1,629

1,452

12%

Cá ngừ vây xanh phía Nam

20

29

-31%

34

37

-8%

Tổng

1,815

1,973

-8%

2,590

2,589

0%

Liên quan đến cá ngừ đông lạnh, nhập khẩu trong tháng đã báo cáo là 10.901 tấn, với giá trị là 5.929 triệu JPY.

Những con số này tương tự về khối lượng và tăng 2% về giá trị so với tháng trước; so với tháng 2 năm 2018, các con số này giảm 4% về khối lượng và 11% về giá trị.

Bảng 2: Nhập khẩu cá ngừ đông lạnh của Nhật Bản, 2019/2018

Loài

Tấn

Thay đổi %

Triệu JPY

Thay đổi %

Tháng 1-2 2019

Tháng 1-2 2018

Tháng 1-2 2019

Tháng 1-2 2018

Cá ngừ thịt trắng

1,238

299

314%

481

92

423%

Cá ngừ vây vàng

7,217

6,131

18%

3,644

3,053

19%

Cá ngừ vằn

5,262

4,587

15%

860

779

10%

Cá ngừ mắt to

7,527

7,934

-5%

5,929

6,803

-13%

Cá ngừ vây xanh

180

14

1186%

421

3

13933%

Cá ngừ vây xanh phía Nam

353

10

3430%

434

9

4722%

Tổng

21,777

18,975

15%

11,769

10,739

10%

HNN (Theo fis.com)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác