Quy hoạch tổng thể Trung tâm Nghề cá lớn Kiên Giang (12-07-2016)

Ngày 27/6/2016,  Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1463/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể - Phân khu xây dựng Trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang, gắn với ngư trường Tây Nam Bộ.
Quy hoạch tổng thể Trung tâm Nghề cá lớn Kiên Giang
Ảnh minh họa

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý xây dựng Trung tâm Nghề cá lớn (TTNCL) tại tỉnh Kiên Giang tại Công văn số 537/TTg-KTN, ngày 16/4/2015. Địa điểm được lựa chọn xây dựng tại xã Tây Yên A, huyện An Biên gắn với ngư trường Tây Nam bộ. UBND tỉnh Kiên Giang đã lựa chọn đơn vị tư vấn là Liên danh Viện Kinh tế Quy hoạch thủy sản và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Susan lập hồ sơ quy hoạch.

Việc lựa chọn vị trí cụ thể để xây dựng cảng cá động lực thuộc TTNCL Kiên Giang gắn với ngư trường Tây Nam bộ được các cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh Kiên Giang cùng đơn vị tư vấn nghiên cứu thận trọng, kết hợp với điều tra, khảo sát thực địa tại hiện trường, bảo đảm đúng các tiêu chí quy định. Cụ thể, về các nhóm tiêu chí: Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi; Khả năng thu hút các nguồn lực, tạo sức hút về thị trường, gắn kết các khâu trong chuỗi làm tăng giá trị các sản phẩm thủy sản; Có sự thống nhất với các chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển; Có nguồn nhân lực dồi dào; Kinh tế thủy sản có vai trò quan trọng đối với kinh tế vùng và vị trí gắn với an ninh quốc phòng, biển đảo; Độ rủi ro thấp.

Địa điểm được chọn đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"; trong đó, có tiêu chí cảng cá động lực thuộc TTNCL và được lựa chọn xây dựng TTNCL và Văn bản số 7787/BNN-TCTS ngày 22/9/2015 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến lập quy hoạch và triển khai xây dựng các TTNCL gắn với ngư trường trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu quy hoạch Trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang nhằm hình thành cơ sở hậu cần nghề cá đồng bộ để khai thác tối ưu nguồn lợi thủy sản, phát triển hiệu quả, bền vững kinh tế thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh quốc phòng tại vùng biển tây Nam Bộ. Hình thành khu công nghiệp thủy sản với các trung tâm chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng ngành thủy sản, trung tâm phát triển công nghiệp phụ trợ cho nghề cá; trung tâm xuất nhập khẩu thủy sản, đầu mối thu hút, phân phối các sản phẩm khai thác, nuôi trồng trong chuỗi sản phẩm ngành hàng thủy sản, từ khâu dịch vụ cần phục vụ đánh bắt, nuôi trồng đến thu mua chế biến nguyên liệu, tiêu thụ, xuất, nhập khẩu thủy sản. Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng dịch vụ đồng bộ phục vụ tốt với chức năng là Trung tâm nghề cá lớn cho khu vực Tây Nam Bộ.

Trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang có chức năng, nhiệm vụ: Tổ hợp cảng cá động lực; Tổ chức theo nguyên tắc không gian, làm đầu mối sản xuất, thương mại, dịch vụ hậu cần nghề cá. Phát triển bền vững kinh tế thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh quốc phòng tại vùng biển Tây Nam Bộ. Hình thành khu công nghiệp thủy sản theo chuỗi sản phẩm ngành hàng;

Trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang bao gồm các thành phần: Cảng cá động lực (cảng loại I); Các khu chức năng đặc thù về dịch vụ hậu cần, chế biến...; Các cơ sở chuyên ngành như: đào tạo, tài chính, ngân hàng, triễn lãm...

Về quy hoạch sử dụng đất cho Trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang gồm: nâng cấp cảng cá Tắc Cậu với diện tích 32ha tại xã Bình An, huyện Châu Thành; Đầu tư xây dựng mới tại xã Tây Yên A, huyện An Biên với quy mô 54,84ha.

Theo Quy hoạch đến 2020, Trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang thu hút khoảng 300.000 tấn sản phẩm/năm từ khai thác; đến năm 2030 thu hút khoảng 400.000 tấn/năm.

Các dự án ưu tiên đầu tư trong quy hoạch bao gồm:

  • Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng cá Tắc Cậu,
  • Dự án đầu tư xây dựng cảng cá động lực tại xã Tây Yên A,
  • Dự án đầu tư xây dựng cống Âu thuyền Xẻo Rô,
  • Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Cái lớn – Cái Bé, huyện Châu Thành.

Tại các dự án thành phần, nội dung chi tiết sẽ bao gồm xây dựng, nâng cấp cảng cá và các công trình hạ tầng phụ trợ trong khu chức năng, khu dịch vụ hậu cần, chế biến thủy sản, giao thông, điện, nước, môi trường...

Tổng mức đầu tư dự tính cho việc xây dựng Trung tâm nghề cá lớn Kiên giang giai đoạn 2016 – 2030 là 2.209.214 triệu đồng, bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và ngồn xã hội hóa (PPP, BOT, BT).

Chi tiết tham khảo tại: http://tongcucthuysan.gov.vn/

Văn Ninh

Ý kiến bạn đọc

Tin khác