Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy sản ứng dụng công nghệ cao (05-03-2019)

Nhằm thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp sạch vào địa phương (trong đó có lĩnh vực thủy sản). Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quy định về tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh, quy định chi tiết tại Quyết định số 165/QĐ-UBND, ban hành ngày 22/01/2019.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy sản ứng dụng công nghệ cao

Ở lĩnh vực thủy sản sẽ ưu tiên các dự án: Nhân nhanh và sản xuất giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao, tập trung vào một số đối tượng thủy sản chủ yếu như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, các loại cá nước ngọt, cá biển có giá trị cao, nhuyễn thể hai mảnh vỏ; Nuôi thâm canh, siêu thâm canh, tự động kiểm soát và xử lý môi trường bằng các công nghệ tiên tiến (chemicalfog, biofloc, lọc sinh học) trong nuôi trồng một số loài thủy sản như: Cá, tôm.

Về quy mô và vốn đầu tư của dự án: Quy định khu sản xuất giống quy mô tối thiểu 1ha trở trên tương ứng với vốn đầu tư tối thiểu 5 tỷ đồng/ha; quy định khu nuôi thủy sản thâm canh, siêu thâm canh từ 3 ha trở lên và tương ứng vốn tối thiểu từ 3 tỷ đồng/ha trở lên.

Ngoài các quy định nêu trên, Quy định của UBND tỉnh cũng xác định ưu tiên thực hiện thêm tiêu chí tổ chức liên kết giữa nhà đầu tư với nhà khoa học, nhà nông, nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm NNƯDCNC; đồng thời, Quy định nêu cụ thể quy mô và vốn đầu tư của dự án để xem xét, lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư NNƯDCNC; Để bảo đảm công bằng trong xét chọn nhà đầu tư khi ở cùng vị trí đầu tư, nhưng có từ hai hoặc nhiều nhà đầu tư muốn thực hiện dự án, ngoài việc thực hiện lựa chọn theo quy định của Luật đấu thầu, thi khi xét chọn hồ sơ mời thầu, sẽ xem xét lựa chọn nhà đầu tư theo thang bảng điểm tiêu chí xét chọn dự án, tại Phụ lục bảng thang điểm đính kèm Quyết định số 165/QĐ-UBND, ban hành ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguyễn Bình

Ý kiến bạn đọc

Tin khác