Bạc Liêu: Xây dựng 03 vùng sản xuất tôm sạch, lúa an toàn đạt chứng nhận quốc tế (18-07-2019)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch phát triển mô hình tôm sạch, lúa an toàn theo quy trình hữu cơ áp dụng hệ thống canh tác tôm – lúa phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Bạc Liêu: Xây dựng 03 vùng sản xuất tôm sạch, lúa an toàn đạt chứng nhận quốc tế
Ảnh minh họa

Trong những năm trở lại đây, mô hình nuôi tôm - lúa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cho hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường, đã được khẳng định là mô hình sản xuất bền vững. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các vùng trọng điểm và có lợi thế trong phát triển mô hình tôm - lúa như vùng phía Bắc Quốc lộ 1A gồm: huyện Hồng Dân, huyện Phước Long và thị xã Giá Rai với tổng diện tích khoảng 70.278 ha chiếm 51,47 % diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn tỉnh. Qua tổng kết đánh giá các mô hình, cho thấy việc tổ chức sản xuất bằng cách áp dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật đã mang lại kết quả vượt trội như: Áp dụng đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật, sản xuất từ 1-2 giống lúa chất lượng cao, nông dân được đầu tư đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra do đó, giá thành sản xuất giảm và giá lúa bao tiêu có giá cao hơn thị trường. Tổng thu nhập bình quân đối với 1ha mô hình trồng lúa kết hợp nuôi tôm khoảng 68,65 triệu đồng/ha/năm (trong đó lúa khoảng 29,65 triệu đồng, tôm 39 triệu đồng), lợi nhuận thu được khoảng 49,63 triệu đồng/ha/năm (trong đó lúa khoảng 12,63 triệu đồng, tôm 37 triệu đồng).

 Tuy nhiên, mô hình này chưa phát huy hết tiềm năng và hiệu quả, vì còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nguồn nước ngọt và các biện pháp kỹ thuật canh tác, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dẫn đến diễn biến lượng mưa xảy ra bất thường,.. đã tác động trực tiếp đến sản xuất, nhất là vụ lúa trên đất tôm. Để định hướng mô hình này phát triển một cách hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất theo hướng nâng cao giá trị là sản xuất tôm sạch, lúa an toàn theo quy trình hữu cơ; đồng thời hình thành vùng nguyên liệu cho cả lúa và tôm theo chuỗi giá trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch Phát triển mô hình nuôi  tôm sạch, lúa an toàn theo quy trình hữu cơ áp dụng trên hệ thống canh tác tôm – lúa vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, các vùng quy hoạch sẽ được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật từ áp dụng lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa, chăm sóc, quản lý dịch hại tổng hợp thông qua việc hỗ trợ giống, vật tư và tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nông dân nắm được quy trình sản xuất, kỹ thuật canh tác hiệu quả, an toàn bền vững.

Ngoài ra, chuyển dần từ quy trình sản xuất vô cơ sang sản xuất an toàn (sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học sang sử dụng sang phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học), nhằm tạo ra sản phẩm tôm sạch, lúa an toàn theo quy trình hữu cơ trên vùng tôm - lúa.

Thay đổi tập quán canh tác của nông dân, hình thành phương thức sản xuất mới phù hợp, góp phần tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo, tôm được canh tác theo hướng bền vững tiến tới đạt các chứng nhận như: VietGAP, ASC, Organic…

Việc xây dựng mô hình tôm sạch, lúa an toàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, hướng đến canh tác hữu cơ rộng rãi, từ đó, tạo ra sản phẩm thân thiện với môi trường và sức khỏe con người...

Với mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2019-2020 sẽ xây dựng 03 vùng sản xuất tôm sạch, lúa an toàn với diện tích khoảng 150 ha, và tiến tới sẽ nhân rộng cho những năm tiếp theo khoảng 1,2 nghìn ha sau năm 2020. Bên cạnh đó, toàn bộ quá trình sản xuất tôm sạch, lúa an toàn theo quy trình canh tác hữu cơ tại 03 vùng (huyện Hồng Dân, huyện Phước Long và thị xã Giá Rai) được kết nối với tổ chức chứng nhận với sự hỗ trợ của doanh nghiệp để chứng nhận sản phẩm hữu cơ 100% theo các tiêu chuẩn quốc tế cho nông dân, tổ hợp tác vùng sản xuất để xuất khẩu sang Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản hoặc các thị trường tiềm năng khác nhằm tăng giá trị sản phẩm và nâng thu nhập cho người dân.

Và đến năm 2025 đưa diện tích tôm – lúa đạt 41 nghìn ha; trong đó sản lượng tôm phấn đấu đạt sản lượng 20,5 nghìn tấn; lúa đạt 190,24 nghìn tấn. Góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn vùng phía Bắc Quốc lộ 1A đạt 400 triệu USD vào năm 2020 và đạt 500 triệu USD vào năm 2025. Thành lập mỗi xã 01 Tổ hợp tác đồng thời kết nối được với doanh nghiệp thu mua, bao tiêu sản phẩm cho Tổ hợp tác.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng đã ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND  ngày 7/6/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình tôm sạch, lúa an toàn theo quy trình hữu cơ áp dụng trên hệ thống canh tác tôm - lúa, trên vùng Quốc lộ 1 A đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác