Nam Định: tích cực triển khai Luật Thủy sản 2017 (11-06-2020)

Trong thời gian qua, để triển khai Luật Thủy sản 2017, tỉnh Nam Định đã chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến cho nông ngư dân, đồng thời tập trung chỉ đạo, bám sát hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Nam Định: tích cực triển khai Luật Thủy sản 2017
Ảnh minh họa

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định đã tổ chức 8 hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn, trong đó có 1 hội nghị cấp tỉnh mời báo cáo viên Tổng cục Thủy sản triển khai Luật và 7 hội nghị cấp huyện; Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng 9 chuyên mục trả lời các câu hỏi của người dân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản về Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn. Biên soạn và tổ chức phát 700 cuốn Sổ tay và 8.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cho người dân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản về Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn; về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đã hướng dẫn, cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực cho các vùng nuôi tôm nước lợ tập trung. Đến hết tháng 5/2020, đã cấp được 132 mã số cơ sở nuôi với 571 mã số nhận diện từng ao/bể trên địa bàn tỉnh; cấp 1 giấy xác nhận cơ sở nuôi thủy sản lồng bè. Đã tiến hành kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản cho 39 cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; cấp 1 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (cơ sở sản xuất nguyên liệu bổ sung thức ăn thủy sản). Triển khai kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường vùng NTTS tại các vùng nuôi tập trung và thông báo kết quả quan trắc tới các điểm lấy mẫu.

Trong lĩnh vực khai thác thủy sản, đã công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng lộng và vùng ven bờ. Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Chỉ đạo Ban quản lý Cảng cá Nam Định giám sát sản lượng khai thác thủy sản tại cảng, hướng dẫn mẫu, thu nhật ký khai thác, báo cáo khai thác.

Thực hiện cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá; đánh dấu tàu cá, bổ sung định biên thuyền viên theo quy định. Nhận bàn giao quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 đến dưới 12m có công suất dưới 20cv từ Uỷ ban nhân dân các huyện ven biển. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện ven biển công bố mở cảng cá loại III. Chi cục Thủy sản được công nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm loại II. Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Định hướng hoạt động trong thời gian tới

Đối với lĩnh vực khai thác, trong thời gian tới tỉnh Nam Định sẽ tập trung vào một số hoạt động: Cập nhật số liệu nuôi trồng thủy sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Thực hiện kế hoạch kiểm tra định kì đối với các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý giống thủy sản. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; đặc biệt là tôm thẻ chân trắng, tôm sú, ngao.

Trong lĩnh vực khai thác: Tiến hành điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của loài thủy sản vùng lộng và vùng ven bờ. Bổ sung nghề, ngư cụ, khu vực cấm khai thác thủy sản chưa có tên trong danh mục do Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố. Thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Nam Định. Tham mưu xây dựng Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu giám sát tàu cá. Tham mưu xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Rà soát hồ sơ và đề nghị công bố mở cảng cá Ninh Cơ loại I. Hướng dẫn các địa phương rà soát, công bố mở cảng cá loại III.

Để thực hiện các kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định đã đề nghị Bộ Nghiệp và PTNT sửa đổi bổ sung các Thông tư hướng dẫn Luật Thủy sản phù hợp với triển khai thực tế tại các địa phương, đề nghị Tổng cục Thủy sản cho phép Sở Nông nghiệp và PTNT phân quyền sử dụng hệ thống giám sát tàu cá cho lực lượng Biên phòng để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá. Đề nghị các lực lượng chấp pháp Trung ương thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trên biển.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác