Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế về hiện tượng cá chết bất thường (25-04-2016)

Ngày 23/4/2016, tại Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức cuộc họp với Sở NN&PTNT các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bàn giải pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản sản sau khi cá chết bất thường từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên- Huế. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đồng chủ trì cuộc họp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế về hiện tượng cá chết bất thường

           Tham dự cuộc họp có ông Đặng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Sở NN&PTNT các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế; đại diện một số cơ quan chuyên môn của Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh Hà Tĩnh và một số cơ quan báo đài của Trung ương và địa phương.  

            Hiện tượng cá chết bất thường xuất hiện đầu tiên vào ngày 06/4/2016 tại xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, diễn biến tiếp theo tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Theo kết quả lấy mẫu, phân tích của Cục Thú y, cá chết bất thường không có các biểu hiện của bệnh ở mang và nội tạng, không xuất huyết dưới da, đường ruột. Kết quả phân tích, đánh giá của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thuỷ sản Miền Bắc và Sở Tài nguyên môi trường cho thấy các thông số môi trường như nhiệt độ, pH, độ muối, độ kiềm, DO, COD, NH3, NH4+, NO2 và H2S, chất rắn lơ lửng, tổng Coliform, phốt pho, thuỷ ngân, Mangan, Sắt tổng số, tổng dầu mỡ đều nằm trong giới hạn cho phép. Như vậy, nguyên nhân cá chết bất thường có thể do độc tố sinh học, hóa học hoặc yếu tố khác. 

           Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đã nhấn mạnh các giải pháp cần thực hiện ngay. Về biện pháp khắc phục hậu quả hiện tượng cá chết bất thường, các địa phương thực hiện nghiêm túc Công văn 3179/BNN-TCTS ngày 21//4/2016 của Bộ NN&PTNT về việc xử lý hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ và các văn bản hướng dẫn khác cũng như các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

              Về xác định nguyên nhân hiện tượng cá chết bất thường, Thứ trưởng cho biết, đây là vấn đề phức tạp, cần thiết có thời gian và thận trọng khi kết luận. Cần thực hiện theo đúng phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2757/VPCP-KTN ngày 22/4/2016, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ NN&PTNT, Ủy ban nhân dân các tỉnh tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ NN&PTNT hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn Trung ương xác định nguyên nhân; thu gom, xử lý lượng cá chết không để ô nhiễm môi trường; thống kê thiệt hại, hỗ trợ khôi phục sản xuất, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.” Theo đó, Bộ NN&PTNT tiếp tục phân tích các mẫu và gửi kết quả về Bộ Tài Nguyên và Môi trường để tổng hợp, xác định nguyên nhân cá chết. Thứ trưởng Vũ Văn Tám cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm công bố nguyên nhân cá chết để người dân yên tâm. 

            Để khôi phục sản xuất, trấn an dư luận giúp người dân yên tâm hơn, đối với việc tiêu thụ sản phẩm, các địa phương căn cứ Công văn 3179/BNN-TCTS giao chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản hướng dẫn người dân phân biệt cá chết bất thường với cá khai thác và cá nuôi; thu gom tiêu hủy cá chết theo qui định, nghiêm cấm làm thực phẩm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dưới mọi hình thức. Căn cứ kết quả quan trắc môi trường, điều kiện môi trường nuôi, hiện tượng cá còn tiếp tục bị chết hay không của từng địa phương để hướng dẫn người dân khai thác, nuôi trồng thủy sản vào thời điểm phù hợp. Các địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp, để người dân sớm ổn định cuộc sống.  

Công Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác