Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản (05-04-2016)

Hiện nay, tình trạng dùng xung điện để đánh bắt thủy sản vẫn diễn ra phổ biến trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, nạn đánh bắt thủy sản bằng “Rọ lồng” có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định đang hủy diệt các loài thủy sản nội đồng, khiến nguồn lợi thủy sản nước ngọt bị cạn kiệt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.
Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản
Nhằm ngăn chặn và chấm dứt tình trạng sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản trên địa bàn Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã gửi Công văn số 1791/UBND-NNNT yêu cầu Sở NN và PTNT, Sở Công thương, Công an Thành phố, các sở ngành liên quan và UBND các quân, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, thông tin tuyên truyền về việc cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản. Xây dựng Kế hoạch bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, hàng năm thả bổ sung giống thủy sản ra các thủy vực ngoài tự nhiên, đồng thời nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo hướng phát triển bền vững.
Ngọc Hà

Ý kiến bạn đọc

Tin khác