Quy định điều kiện về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản (27-07-2016)

Kể từ ngày 01/07/2016, đầu tư sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản cũng như điều kiện đầu tư sản xuất giống, nuôi trồng, khai thác thủy sản và dịch vụ khảo nghiệm trong lĩnh vực thủy sản phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 66/2016/NĐ-CP. Cụ thể là:
Quy định điều kiện về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản

Điều kiện đầu tư sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: Các cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản phải có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, công nghệ thực phẩm đối với thức ăn chăn nuôi; chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, công nghệ thực phẩm đối với thức ăn thủy sản. Cơ sở có tường, rào ngăn cách với bên ngoài. Khu vực sản xuất bố trí thiết bị theo quy tắc một chiều, tách biệt giữa các khu vực từ nguyên liệu đầu vào, khu sản xuất, khu sản phẩm cuối cùng.

Điều kiện buôn bán thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản: Các cơ sở buôn bán kinh doanh phải có kho, thiết bị, dụng cụ để bảo quản sản phẩm; có nơi bày bán thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản tách biệt với thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất độc hại; phòng, chống côn trùng, động vật gây hại.

Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, Nghị định nêu rõ, phải có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học đối với cơ sở khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi; chuyên ngành về nuôi trồng thủy sản đối với cơ sở khảo nghiệm thức ăn thủy sản.

Đối với cá nhân, tổ chức đầu tư sản xuất giống thủy sản (bao gồm: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, cá rô phi, nghêu Bến Tre): Phải có nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản; có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; có nơi xử lý chất thải.

Đối với đầu tư nuôi trồng thủy sản: Cơ sở nuôi trong ao hoặc bể cần có hệ thống cấp, thoát nước riêng biệt; có nơi xử lý chất thải. Các cơ sở nuôi lồng, bè cần có dụng cụ thu gom, xử lý chất thải.

Về đầu tư trong khai thác thủy sản: Thuyền trưởng, máy trưởng tham gia hoạt độngg khai thác thủy sản phải có bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng tư đối với tàu cá từ 400 CV trở lên; hạng năm đối với tàu cá từ 90 CV đến dưới 400 CV; hạng nhỏ đối với tàu cá từ 20 CV đến dưới 90 CV. Có tàu cá được cơ quan đăng kiểm tàu cá chứng nhận đủ điều kiện an toàn kỹ thuật đối với tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên không lắp máy hoặc có lắp máy mà tổng công suất máy chính từ 20 CV trở lên.

Chi tiết tham khảo tại: https://tongcucthuysan.gov.vn

Văn Thọ

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác