Phối hợp trong công tác thống kê giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê (14-11-2016)

Ngày 11/11/2016, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm chủ trì lễ ký kết. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê và các cơ quan thông tấn, báo chí.
Phối hợp trong công tác thống kê giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê

Theo nội dung Quy chế, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê sẽ phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong thu thập, sử dụng thông tin thống kê. Đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn lực của hai cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trong công tác thống kê, hai bên cùng xây dựng các văn bản pháp lý, phối hợp thực hiện tổng điều tra, điều tra thống kê và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá, với nhiều lĩnh vực hoạt động, ngành nông nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nhưng lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên có tính biến động lớn. Do vậy, các thông tin thống kê cần phải được cập nhật kịp thời, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của cả hai cơ quan. Để phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa hai cơ quan chặt chẽ, hiệu quả hơn, việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan thể hiện những cam kết chính thức trong công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê.

Theo Tổng cục Thống kê, hiện nay, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tạo ra 17-18% GDP của toàn bộ nền kinh tế. Có 69,2% lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong khu vực nông thôn. Trong nhiều năm, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đã đóng góp phần quan trọng không thể thiếu cho tăng trưởng kinh tế. Thông tin thống kê về nông nghiệp và phát triển nông thôn đã là những căn cứ hữu ích cho hoạch định những chính sách quan trọng trong thời gian vừa qua.

Theo cam kết trong Quy chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cung cấp cho Tổng cục Thống kê báo cáo về tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng, quý, 6 tháng, năm; chỉ tiêu thống kê; số liệu thứ cấp từ điều tra, tổng điều tra; cơ sở dữ liệu thống kê chuyên ngành và các sản phẩm thống kê khác đảm bảo hiệu quả hợp tác giữa hai đơn vị. Tổng cục Thống kê sẽ cung cấp cho Bộ Nông nghiệp và PTNT các báo cáo tình hình sản xuất theo tháng, quý, 6 tháng, năm, các chỉ tiêu thống kê đã tổng hợp như giá trị tăng thêm, tốc độ phát triển giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng như các cơ sở dữ liệu phục vụ việc lập dàn mẫu điều tra thông kê, số liệu chi tiết từ các cuộc tổng điều tra/điều tra và các sản phẩm thống kê khác….

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quy chế phối hợp trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự. Việc xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoạch định chính sách và chương trình phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thông theo hướng bền vững và hiệu quả.

Xuân Điểm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác