Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu tính đến ngày 30/11/2016 (02-12-2016)

Hiện nay, tôm thẻ chân trắng bố mẹ phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhập khẩu. Trong quá trình vận chuyển dễ bị lây lan dịch bệnh. Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng tôm giống nhằm giúp người nuôi giảm tối đa thiệt hại từ việc mua tôm giống kém chất lượng. Ngay từ đầu năm, Vụ Nuôi trồng thủy sản đã phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tiến hành kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu của các cơ sở nhập khẩu trên cả nước.
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu tính đến ngày 30/11/2016

Tính đến ngày 30/11/2016, Vụ Nuôi trồng thủy sản đã tiến hành kiểm tra 262 lô hàng nhập khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ của 120 cơ sở nhập khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ trên cả nước. Qua kết quả kiểm tra, đã có 262/262 lô hàng của các cơ sở nhập khẩu trên đều đạt yêu cầu về chất lượng đề ra. Lũy kế đến 30/11/2016, tổng số lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu của 120 cơ sở đạt 156.200 con (trong đó: tôm đực 78.110 con, tôm cái 78.090 con), kích cỡ tôm trung bình đối với tôm đực dao động khoảng 38-73g/con, tôm cái 40-79 g/con.

Danh sách cơ sở và số lượng tôm giống nhập khẩu tính đến hết tháng 11/2016 tham khảo tại: http://tongcucthuysan.gov.vn 

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác