Ninh Bình: Phối hợp, thực hiện trong lĩnh vực thả giống phóng sinh nguồn lợi thủy sản (16-05-2017)

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ngày 16/5/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ ký kết bản Kế hoạch: “Phối hợp, thực hiện trong lĩnh vực thả giống phóng sinh nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020”.         
Ninh Bình: Phối hợp, thực hiện trong lĩnh vực thả giống phóng sinh nguồn lợi thủy sản

  Tham gia lễ ký kết có đại diện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ, Ban Trị Phật giáo Việt Nam cấp huyện, các Trường Phật giáo …

Mục tiêu của việc ký kết triển khai kế hoạch thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tăng ni, phật tử, người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Hướng dẫn, vận động mọi người thường xuyên thả phóng sinh những giống thủy sản bản địa, quý hiếm, có giá trị kinh tế hữu ích cho môi trường sinh thái và đời sống xã hội theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm tăng tỷ lệ sống của giống thủy sản trong quá trình thả phóng sinh. Đồng thời, ngăn chặn các hành vi khai thác, sử dụng các loài thủy sản quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, giảm thiểu sự phát tán của những loài thủy sinh ngoại lai, có nguy cơ xâm hại ra môi trường. Bên cạnh đó, tuyên truyền các văn bản quy định của nhà nước liên quan đến các loài thủy sản quý hiếm, các loài thủy sinh ngoại lai xâm hại và nguy cơ xâm hại, các quy định xử phạt trong việc nuôi giữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng sản phẩm từ các loại thủy sản quý hiếm, ngoại lai xâm hại để các tăng ni, phật tử và nhân dân chấp hành thực hiện. Qua đó, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Theo Kế hoạch, từ nay đến năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp chặt chẽ với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về lĩnh vực thả giống phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong đó, năm 2017, hai bên sẽ tập trung tổ chức hội thảo trao đổi, thành lập tổ liên lạc, xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền, vận động... Giai đoạn năm 2018-2020, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tập trung in ấn tài liệu, phóng sự tuyên truyền mạnh mẽ công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời cũng vận động các tổ chức, cá nhân, tín đồ phật tử, người dân ký cam kết không buôn bán, nuôi nhốt các loài thủy sản quý hiếm. Đặc biệt hàng năm, hai bên sẽ phối hợp tổ chức thả giống phóng sinh điểm vào các dịp: 15 tháng Giêng, 15 tháng 7, ngày 23/12 âm lịch và ngày truyền thống ngành thủy sản 1/4.

Các cơ quan cũng sẽ phối hợp hướng dẫn, vận động tăng ni, phật tử, người dân thả phóng sinh những giống thủy sản bản địa, quý hiếm, có giá trị kinh tế hữu ích cho môi trường sinh thái và đời sống xã hội, đúng quy trình kỹ thuật. Đồng thời ngăn chặn các hành vi khai thác, sử dụng các loài thủy sản quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, giảm thiểu sự phát tán của những loài thủy sinh ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại ra môi trường.

Nguyễn Hà

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác