Việt Nam – Úc: Tăng cường công tác truyền thông về chống đánh bắt bấp hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU fishing) (24-07-2018)

Nhằm tăng cường chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định, ngày 24/8/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc đã ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác chống đánh bắt cá bất hợp pháp, trong đó tập trung triển khai chiến dịch truyền thông cộng đồng về quy định quốc tế trong khai thác hải sản cũng như hậu quả của việc khai thác hải sản bất hợp pháp.
Việt Nam – Úc: Tăng cường công tác truyền thông về chống đánh bắt bấp hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU fishing)

Để triển khai Bản ghi nhớ nêu trên, ngày 08-09/12/2017, Tổng cục Thủy sản Việt Nam và Cơ quan Quản lý Thủy sản Úc đã tổ chức Hội thảo truyền thông về chống khai thác IUU với sự tham gia của cộng đồng ngư dân tại xã Bình Châu, Quảng Ngãi để cung cấp các thông tin, giáo dục cho cộng đồng ngư dân về luật pháp/quy định về khai thác bất hợp pháp của Việt Nam và các nước trong khu vực, nâng cao nhận thức cho ngư dân về vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp, những rủi ro cũng như những hậu quả pháp lý do việc khai thác hải sản bất hợp pháp gây ra, đồng thời khuyến khích việc tuân thủ các qui định của pháp luật theo hướng tự nguyện. Hội thảo truyền thông này rõ ràng đã đem lại những kết quả rõ rệt, cụ thể như từ tháng 11/2017 cho đến nay phía Úc không phát hiện trường hợp tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển của Úc để khai thác hải sản.

Tiếp theo sự thành công của Hội thảo nêu trên, Tổng cục Thủy sản Việt Namtiếp tục phối hợp với Cơ quan Quản lý Thủy sản Úc tổ chức 02 buổi Hội thảo truyền thông về chống khai thác IUU tại 02 xã An Vĩnh và An Hải thuộc huyện đảo Lý Sơn và 02 buổi Hội thảo truyền thông về chống khai thác IUU tại xã Bình Châu, Quảng Ngãi từ ngày 20-22/7/2018 để tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức cho cộng đồng ngư dân của Quảng Ngãi về các rủi ro, hậu quả pháp lý từ việc khai thác bất hợp pháp, qua đó góp phần ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đem lại lợi ích cho không chỉ hai quốc gia Úc và Việt Nam mà rộng hơn là cả khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Qua 4 lớp tập huấn đã có hơn 400 ngư dân là chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên và người dân địa phương đã tham dự. Với cách tiếp cận mới trong công tác truyền thông về IUU, lấy ngư dân làm đối tượng trung tâm trong việc trao đổi thông tin, thông qua các hình thức tương tác bằng các câu hỏi, đố vui…. Hội thảo đã thu hút được các đối tượng tham gia vào các buổi truyền thông. Căn cứ vào kết quả đạt được, Cơ quan Quản lý Thủy sản Úc đang nghiên cứu, xem xét để tiếp tục hỗ trợ tổ chức các lớp truyền thông về IUU tại các tỉnh Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang.

Đình Trọng

Ý kiến bạn đọc

Tin khác