Tổng cục Thủy sản làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác triển khai Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Bộ Chính trị (25-07-2018)

Sáng ngày 24/7/2018, Tổng cục Thủy sản đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn.
Tổng cục Thủy sản làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác triển khai Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Bộ Chính trị

Mục đích của buổi làm việc nhằm đánh giá việc thực hiện chỉ đạo của ban cán sự, đồng thời nắm bắt tình hình triển khai thực tế các nội dung của Nghị quyết 18, 19 tại Tổng cục Thủy sản. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã trình bày báo cáo tóm tắt cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thủy sản, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Bộ Chính trị về công tác đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính tại Tổng cục.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trung thực trong buổi làm việc với Tổng cục Thủy sản. Tài liệu làm việc được chuẩn bị đầy đủ, phong phú và phản ánh đúng tình hình thực tế. Đoàn cũng đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Tổng cục Thủy sản tương đối tốt, bài bản, việc xây dựng và thực hiện các Nghị quyết có tính khoa học, chặt chẽ, dựa trên cơ sở pháp lý và tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, Tổng cục cần chú trọng nâng cao năng lực quản lý, cơ chế phối hợp, nâng cao tính cải tiến trong công tác và sự phối hợp giữa các đơn vị, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về vấn đề tinh giản biên chế, cần chú ý thực hiện nghiêm theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Bộ Chính trị, thực hiện cắt giảm biên chế linh hoạt theo đúng yêu cầu và tình hình thực tế, không thực hiện một cách cơ học cứng nhắc. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, cần chú trọng công tác đổi mới đơn vị sự nghiệp cho phù hợp với điều kiện xã hội hóa, đồng thời bản thân cơ quan quản lý (Tổng cục Thủy sản) cũng cần đổi mới phương thức quản lý phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, Tổng cục cần chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực nguồn nhân lực theo đúng chủ trương Nghị quyết đã ban hành.

Hương Trà

Ý kiến bạn đọc

Tin khác