Tổng cục Thủy sản: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII (03-08-2018)

Sáng 01/8/2018, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã tiến hành Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, đồng chí Nguyễn Ngọc Oai, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Đảng bộ Tổng cục Thủy sản.
Tổng cục Thủy sản: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy được thực hiện nghiêm túc, khoa học, nhất quán ngay từ đầu năm. Các văn bản của cấp trên đã được quán triệt , chỉ đạo tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, tổ chức việc học tập và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tới tất cả các đảng viên và chi bộ trực thuộc, đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đảng ủy Tổng cục cũng đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng luôn được thực hiện nghiêm túc.

Sáu tháng cuối năm 2018, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản tiếp tục triển khai các kế hoạch, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Nghị quyết 18, 19 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; Đổi mới công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, công tác thi đua khen thưởng Đảng bộ năm 2018. Đặc biệt, tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền và tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã tổ chức buổi Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, trong đó chú trọng các nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày.

Hương Trà

Ý kiến bạn đọc

Tin khác