Lễ ký kết chương trình phối hơp giữa Tổng cục Thủy sản và Tổng cục Thống kê (15-04-2019)

Ngày 13/4/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hơp giữa Tổng cục Thủy sản và Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê trong lĩnh vực thủy sản. Buổi lễ có sự tham gia của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương và đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thống kê.
Lễ ký kết chương trình phối hơp giữa Tổng cục Thủy sản và Tổng cục Thống kê

Đây là chương trình phối hợp nhằm  mục đích nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Tổng cục Thủy sản và Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê trong lĩnh vực thủy sản. Theo đó, định kỳ 02 lần/năm, hai bên sẽ tổ chức họp chuyên môn để tổng kết, tham mưu, đề xuất bổ sung, sửa đổi các nội dung phát sinh về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê thủy sản.

Theo bản ký kết, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các nội dung: 1/ Tổ chức thực hiện tốt Quy chế số 10068/QCPH-BNN&PTNT-TCTK ngày 28/11/2016 về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê đã ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Tổng cục Thống kê. 2/ Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp, thực hiện hiệu quả Phương án điều tra Thủy sản do Tổng cục Thống kê ban hành. 3/ Phối hợp nghiên cứu, đề xuất, thực hiện điều tra chuyên đề về lĩnh vực thủy sản; rà soát, biên soạn số liệu thống kê thủy sản để phản ánh đúng thực tế phát triển các sản phẩm thủy sản theo chuỗi ngành hàng hiện nay và cung cấp thông tin kịp thời phục vụ quản lý, chỉ đạo, phát triển ngành Thủy sản. 4/ Phối hợp trong tổ chức đào tạo tập huấn nghiệp vụ thống kê và xây dựng, phát hành sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ thống kê Thủy sản.

Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tinh thần cầu thị của Tổng cục Thủy sản và sự quan tâm đối với lĩnh vực thống kê, do đó về phía Tổng cục Thống kê sẽ hết sức phối hợp để xây dựng được cơ sở dữ liệu chung về ngành thủy sản theo từng tháng để kịp thời phục vụ công tác quản lý, điều hành của Tổng cục Thủy sản.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân cũng cho rằng đây là hoạt động rất thiết thực đối với công tác quản lý điều hành của Tổng cục Thủy sản nói riêng và sự phát triển ngành thủy sản nói chung. Hai bên cùng phối hợp để chia sẻ kinh nghiệm thống kê, thống nhất số liệu để xóa bỏ thực trạng “vênh nhau” giữa số liệu thống kê của ngành thủy sản và số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê. Đa số các đại biểu đều đánh giá sự phối hợp này đáp ứng sự mong đợi của các đơn vị trong ngành thủy sản, góp phần quan trọng để phân tích, đánh giá và tìm ra xu hướng phát triển, xây dựng chiến lược phát triển cho ngành thủy sản.

Tại buổi lễ, hai bên thống nhất giao các cơ quan đầu mối là Vụ Kế hoạch Tài chính và Trung tâm Thông tin Thủy sản (Tổng cục Thủy sản), Vụ Thống kê Nông Lâm nghiệp và Thủy sản(Tổng cục Thống kê) thực hiện. Theo đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết (theo từng năm) Chương trình phối hợp công tác, báo cáo lãnh đạo Hai bên và bố trí tổ chức thực hiện theo những nội dung đã được Hai bên thống nhất. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất tham mưu sửa đổi, bổ sung các nội dung phối hợp giữa Hai bên. Tham mưu hướng dẫn việc phối hợp giữa cơ quan quản lý thủy sản và tổ chức thống kê các cấp ở địa phương.

Kinh phí phục vụ công tác điều phối thực hiện Chương trình giữa Hai bên được chi trả từ ngân sách hoạt động thường xuyên của các bên hoặc nguồn tài trợ trong và ngoài nước (nếu có). Chương trình phối hợp này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/4/2019.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác