Văn phòng hợp tác quốc phòng và Trung tâm nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) làm việc với Tổng cục Thủy sản (09-05-2019)

Sáng ngày 09/5/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy sản đã có buổi làm việc với Văn phòng hợp tác quốc phòng (Đại sứ quán Hoa Kỳ) và Trung tâm nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) về việc triển khai Sáng kiến An ninh biển.
Văn phòng hợp tác quốc phòng và Trung tâm nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) làm việc với Tổng cục Thủy sản

Kiểm ngư là lực lượng chấp pháp dân sự của Việt Nam, có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng khác như Cảnh sát biển, Biên phòng, Hải quân… thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động trên biển và cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển Việt Nam.

An ninh biển là một trong những vấn đề trọng tâm trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và các quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Năm 2014, Trung tâm nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương đã xây dựng Sáng kiến An ninh biển (Maritime Security Initiative) và từ năm 2015, những cuộc hội thảo nhằm kết nối đầu mối thông tin giữa 5 quốc gia nằm trong Sáng kiến An ninh biển là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã được tổ chức nhằm nâng cao năng lực quản lý biển và thực thi chấp pháp trên biển thông qua việc phát triển mạng lưới chuyên môn, chia sẻ thông tin và nâng cao hiểu biết về cơ chế chia sẻ thông tin quốc gia và khu vực, chia sẻ các phương pháp và dự thảo kế hoạch hành động nhằm chia sẻ và nâng cao nhận thức trên biển giữa các quốc gia.

Trung tâm nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương hy vọng thông qua các cuộc hội thảo và khóa tập huấn này, các quốc gia tham gia sẽ có sự liên kết và phối hợp trong việc chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong nước và giữa các nước trong khu vực nhằm xây dựng một môi trường thông tin bao quát, toàn diện về tình hình an ninh biển trong khu vực.

Cũng nhân dịp này, đại diện Cục Kiểm ngư đã đề nghị phía Hoa Kỳ hỗ trợ tăng cường năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng Kiểm ngư , đồng thời hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện vật chất cho các Trung tâm Kiểm ngư để đảm bảo nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng cho lực lượng Kiểm ngư thực thi hoạt động chấp pháp trên biển, cứu hộ cứu nạn đạt hiệu quả cao hơn.

Hương Trà

Ý kiến bạn đọc

Tin khác