Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (24-05-2019)

Ngày 20/5/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 596/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, viết tắt là “Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU” nhằm tăng cường khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC)
Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng làm Trưởng Ban. Có 03 đồng chí đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban: (1) Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban thường trực; (2) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; (3) Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU còn có các ủy viên là các lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; lãnh đạo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; lãnh đạo Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển; và Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là: chống khai thác IUU). Bên cạnh đó, chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với các bộ, ban ngành và địa phương triển khai, thực hiện chống khai thác IUU đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.

Cụ thể là, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU tham mưu, tổng hợp và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm, ưu tiên triển khai thực hiện về chống khai thác IUU; Kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU của các bộ, ban ngành và địa phương vượt quá thẩm quyền; Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện chống khai thác IUU; Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chống khai thác IUU; Kiến nghị, đề xuất hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chống khai thác IUU; Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU còn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện hợp tác quốc tế về chống khai thác IUU với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực.

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU quy định Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng Ban và các ủy viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU được sử dụng kinh phí, cán bộ, phương tiện, các trang thiết bị do đơn vị mình quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chống khai thác IUU của các bộ, ban ngành và địa phương; tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo định kỳ và đột xuất.

Quyết định số 596/QĐ-TTg đã quy định các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển và các thành viên chịu trách nhiệm thi thành Quyết định này.

Quyết định số 596/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác