Tổng cục Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tư vấn và Nghiên cứu môi trường JNK (06-06-2019)

Sáng nay, Tổng cục Thủy sản đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Tư vấn và Nghiên cứu môi trường JNK.
Tổng cục Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tư vấn và Nghiên cứu môi trường JNK

JNK là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn về môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực Thủy sản; Phân tích, điều tra, khảo sát môi trường; và Kinh doanh hàng hóa. Hiện JNK và công ty mẹ JANUS tại Nhật Bản có định hướng tập trung phát triển tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Hiện nay, vấn đề môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của Việt Nam, bởi nó ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của cả lĩnh vực khai thác và nuôi trồng của ngành Thủy sản. JNK hy vọng có thể cùng với Tổng cục Thủy sản tận dụng năng lực và kinh nghiệm của mình để giải quyết các vấn đề về môi trường, nhất là vấn đề nghiên cứu và xử lý rác thải trên biển, kinh nghiệm quan trắc và quản lý môi trường nuôi thủy sản, kinh nghiệm quản lý nguồn lợi biển và tài nguyên thủy sản để nghiên cứu và phát triển một nghề cá hiện đại và bền vững. Đặc biệt, JANUS, công ty mẹ của JNK đã có kinh nghiệm làm việc với Chính phủ Nhật Bản cũng như các tổ chức quốc tế trong các dự án điều tra nguồn lợi biển. Đối với Việt Nam, JANUS đã có cơ hội hợp tác trong dự án Điều tra nguồn lợi cá chình trong khuôn khổ dự án của Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC).

Thủy sản là một ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam định hướng phát triển ngành thủy sản theo hướng an toàn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế và nội địa, trong đó tập trung phát triển đồng đều cả lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản. Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản, chú trọng phát triển khai thác bền vững, tiến hành đánh giá nguồn lợi thủy sản, tính toán giảm cường lực khai thác để phù hợp với trữ lượng nguồn lợi, đảm bảo khai thác bền vững và có trách nhiệm. Ngành nuôi trồng thủy sản được định hướng phát triển phương thức nuôi trồng thủy sản hiện đại, thân thiện với môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu tác động môi trường, thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn sản xuất an toàn hiện đại, phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Do đó, công ty JNK có tiềm năng để hợp tác với Tổng cục Thủy sản và các đối tác khác của Việt Nam trong các lĩnh vực như: Khảo sát môi trường, đánh giá tài nguyên tại các thủy vực theo các chương trình điều tra tổng thể về tài nguyên và môi trường biển; Bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp; Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững nghề khai thác bằng cách sử dụng các ngư cụ hiện đại; Điều tra nguồn lợi thủy sản; Quan trắc, kiểm soát và dự báo môi trường tại các vùng nuôi thủy sản tập trung, vùng nuôi các đối tượng thủy sản chủ lực giúp giảm thiểu rủi ro cho các vùng nuôi và giảm thiểu các sự cố môi trường; Xây dựng kế hoạch quản lý trang trại tại các vùng nuôi tôm quy mô lớn, nuôi công nghiệp; Kỹ thuật xử lý môi trường (nước thải và chất thải rắn do quá trình sản xuất thủy sản và sinh hoạt thải ra); Giải pháp bảo vệ môi trường, duy trì hệ sinh thái và sinh cảnh tự nhiên để duy trì và phát triển nguồn lợi thủy sinh; Công nghệ khai thác và nuôi trồng thủy sản, công nghệ xử lý môi trường thân thiện với môi trường, không có tác động tiêu cực tới môi trường và hệ sinh thái tự nhiên; Công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực vận hành và quản trị của cán bộ và ngư dân (an toàn lao động trên tàu, công nghệ bảo quản sau thu hoạch…).

Tổng cục Thủy sản cũng đề nghị JNK thông qua khuôn khổ hợp tác song phương và các cơ chế hợp tác của JICA, xây dựng một dự án về quản lý nguồn lợi cá chình ở một số tỉnh để tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo của dự án đã được triển khai tại Việt Nam.

Tổng cục Thủy sản hy vọng JNK sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng và phát triển một nghề cá hiện đại, bền vững, bảo vệ môi trường và có trách nhiệm trong tương lai. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời để cùng hỗ trợ xây dựng và phát triển nghề cá Việt Nam trong tương lai.

Hương Trà

Ý kiến bạn đọc

Tin khác