Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) (10-07-2019)

Từ ngày 4-5/7/2019, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) cho đại diện chi cục 28 tỉnh, thành phố ven biển.
Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase)

Trong khuôn khổ Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, Dự án nâng cấp mở rộng phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá Vnfishbase- Giai đoạn 2 đã được triển khai nâng cấp và mở rộng cho 28 tỉnh, thành phố ven biển, thực hiện từ tháng 8/2018. Trong quá trình triển khai phần mềm, Tổng cục Thủy sản đã nhận được sự phối hợp tích cực của các Chi cục Thủy sản 28 tỉnh, thành phố ven biển và rất nhiều ý kiến góp ý của địa phương nhằm bổ sung, hoàn thiện phần mềm. Toàn bộ dữ liệu về đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác của địa phương cung cấp đã được đơn vị tư vấn chuẩn hóa, cập nhật trên phần mềm VNFishbase. Tuy nhiên, dữ liệu một số địa phương cung cấp còn thiếu nhiều thông tin, dữ liệu chưa được cập nhật thường xuyên và cần được các địa phương bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới.

Trước yêu cầu phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả, việc có đủ thông tin, dữ liệu đầu vào là hết sức quan trọng. Hiện nay, ngành thủy sản đang nỗ lực tìm các giải pháp để tuân thủ cam kết chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing). Việc triển khai hiệu quả VNFishbase tại tất cả các tỉnh, nhất là lĩnh vực khai thác thủy sản, sẽ góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết này, để ngành thủy sản sớm được EU rút thẻ vàng.

Hiện nay, Tổng cục Thủy sản đã thực hiện nâng cấp phần mềm và xây dựng mới một số nội dung nhằm đáp ứng một số yêu cầu của Luật Thủy sản 2017 và Thông tư số 24/TT-BNNPTNT ban hành ngày 15/11/2018 của Bộ NN và PTNT về việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, có hiệu lực ttừ ngày 01/01/2019. Để phần mềm triển khai thống nhất từ trung ương tới địa phương và được cập nhật thường xuyên, đáp ứng các quy định và yêu cầu nêu trên, Tổng cục Thủy sản tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng các chức năng liên quan đến phần mềm VNFishbase như khai thác, nuôi trồng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến đăng kí, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác và thông tin vi phạm tàu cá.

Mục đích của khóa học nhằm giúp các đơn vị và địa phương sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm để duy trì việc sử dụng và cập nhật thường xuyên, đáp ứngyêu cầu cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản. Đồng thời thông qua khóa tập huấn, những góp ý, trao đổi, thảo luận về những vướng mắc của học viên sẽ góp phần hoàn thiện phần mềm VNFishbase.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác