Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên (11-09-2019)

Ngày 7/9, Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên; định hướng xây dựng NTM giai đoạn sau năm 2020.
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến tháng 8/2019, số xã được công nhận đạt chuẩn NTM của cả 2 vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là 604/1.424 xã, chiếm 42,41% (cả nước có 4.522 xã đã đạt chuẩn, chiếm 50,8%). Trong đó, vùng duyên hải Nam Trung bộ có 378/825 xã, chiếm 45,82% (tăng 34,42% so với cuối năm 2015), mức độ tăng cao hơn so với bình quân cả nước là 33,65% nhưng thấp hơn so với mức đạt chuẩn của cả nước (50,8%).

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng đã chú trọng phát huy kinh tế biển, gồm du lịch biển và khai thác thủy hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Sản lượng thủy hải sản khai thác ước đạt 887,5 nghìn tấn/năm (chiếm 29,23% cả nước); số lượng tàu khai thác thủy hải sản biển có công suất từ 90 CV trở lên là 11.673 chiếc (chiếm 40,65% cả nước). Đặc biệt, vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định là nơi cho khai thác nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao như cá ngừ, tôm hùm, hải sâm... Đến tháng 8/2019, hai vùng đã có 149 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia Nguyễn Xuân Cường, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phải xác định  xác định nông nghiệp – nông dân – nông thôn là thế mạnh, là dư địa, là đặc thù của Việt Nam.

Về các kiến nghị, vướng mắc, tồn tại, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ sớm có các giải pháp khắc phục.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là vùng đặc trưng nhất của Việt Nam để xây dựng nông thôn mới bởi đây là vùng có không gian phát triển xây dựng nông nghiệp, ngư nghiệp điển hình và rộng lớn nhất.

NN

Ý kiến bạn đọc

Tin khác