Dự báo nguồn nước, chất lượng nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước (04-12-2019)

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 14/2019/TT-BNNPTNT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn.
Dự báo nguồn nước, chất lượng nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước
Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng áp dụng là các Cơ quan Quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn phục vụ sản xuất Nông nghiệp và kết hợp phục vụ dân sinh, kinh tế. Liên quan đến hoạt động sản xuất thủy sản, Thông tư cũng có các quy định kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước; giám sát, dự báo xâm nhập mặn.

Tính toán dự báo nguồn nước được thực hiện thông qua việc Tính toán cân bằng nước bằng mô hình. Cụ thể là: Xây dựng mô hình cân bằng nước phục vụ cân bằng nước hệ thống liên hồ chứa, đập dâng. Tùy theo từng loại mô hình toán được ứng dụng cần tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn tính toán liên quan và tuân theo yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện áp dụng của mỗi mô hình. Xác định kế hoạch sản xuất và các đối tượng phục vụ: Xác định các đối tượng sử dụng nước tại khu vực trong thời hạn dự báo như nông nghiệp, thủy sản, dân sinh, công nghiệp, du lịch, dịch vụ; Phân tích các loại đất sử dụng cho từng khu tưới của từng công trình; Phân tích các loại đất sử dụng cho các khu vực không được cấp nước từ công trình thủy lợi; Xác định quy mô, số lượng và tính đặc thù của các đối tượng dùng nước khác ngoài cây trồng (như: thủy sản, dân sinh, công nghiệp, du lịch, dịch vụ); Tính toán mức cấp nước cho các đối tượng sử dụng nước; Dự báo nhu cầu sử dụng nước. Từ đó, tổng hợp kết quả tính toán và cung cấp cho việc lập kế hoạch sử dụng nước.

Tính toán dự báo nguồn nước bằng mô hình thủy lực: Xây dựng mô hình thủy lực phục vụ tính toán phân bổ nguồn nước đến hệ thống cống lấy nước, trạm bơm, đập dâng trên sông chính. Trong đó, xác định kế hoạch sản xuất và các đối tượng phục vụ: Xác định các đối tượng sử dụng nước tại khu vực trong thời hạn dự báo như nông nghiệp, thủy sản, dân sinh, công nghiệp, du lịch, dịch vụ; Phân tích các loại đất sử dụng cho từng khu tưới của từng công trình; Phân tích các loại đất sử dụng cho các khu vực không được cấp nước từ công trình thủy lợi; Xác định cơ cấu cây trồng, mùa vụ; Xác định quy mô, số lượng và tính đặc thù của các đối tượng dùng nước khác ngoài cây trồng như thủy sản, dân sinh, công nghiệp, du lịch dịch vụ.

Xây dựng kế hoạch tiêu nước được thực hiện thông qua việc xác định các đối tượng tiêu thoát nước tại khu vực trong thời hạn dự báo như nông nghiệp, thủy sản, dân sinh, công nghiệp, du lịch, dịch vụ; Phân tích các loại đất sử dụng cho từng lưu vực tiêu của từng công trình; Xác định quy mô, số lượng và tính đặc thù của các đối tượng tiêu nước khác ngoài cây trồng (như: thủy sản, dân sinh, công nghiệp, du lịch dịch vụ). Dự báo nhu cầu tiêu nước của các đối tượng khác bằng cách tính toán quy mô, số lượng và các yếu tố đặc thù của từng loại hình cần tiêu nước (như: quy mô các khu dân cư, đô thị, công nghiệp, thủy sản). Về dự báo nhu cầu tiêu nước, cần tính toán quy mô, số lượng và các yếu tố đặc thù của từng loại hình cần tiêu nước (như: quy mô các khu dân cư, đô thị, công nghiệp, thủy sản); Tính toán nhu cầu tiêu nước của từng đối tượng; Tổng hợp, dự báo nhu cầu tiêu nước của công trình đầu mối cho từng thời điểm dự báo có yêu cầu tiêu.

Đối với việc tính toán, dự báo chất lượng nước bằng mô hình thủy lực, xác định kế hoạch sản xuất và các đối tượng phục vụ: Xác định các đối tượng sử dụng nước tại khu vực trong thời hạn dự báo như nông nghiệp, thủy sản, dân sinh, công nghiệp, du lịch, dịch vụ; Phân tích các loại đất sử dụng cho từng khu tưới của từng công trình; Phân tích các loại đất sử dụng cho các khu vực không được cấp nước từ công trình thủy lợi; Xác định quy mô, số lượng và tính đặc thù của các đối tượng dùng nước khác ngoài cây trồng (như: thủy sản, dân sinh, công nghiệp, du lịch, dịch vụ); Tính toán dự báo nhu cầu sử dụng nước của các đối tượng sử dụng nước: Dự báo nhu cầu sử dụng nước thời hạn tháng, tuần và đột xuất…

Thông tư 14/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2019.

Thông tin chi tiết: Xem tại Trang tin điện tử Tổng cục Thủy sản https://tongcucthuysan.gov.vn

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác