Hội thảo “Kỹ thuật về hệ thống công nghệ điện tử giúp giảm thiểu Khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam” (24-12-2019)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng cục Thủy sản, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và các đối tác liên quan trong việc xây dựng sáng kiến “Thí điểm ứng dựng công nghệ góp phần giảm thiểu IUU, hướng tới quản lý thủy sản bền vững, 2019-2020”, ngày 11/12/2019, Trung tâm Thông tin thủy sản đã phối hợp với Trung tâm MCD tổ chức thành công Cuộc họp Khởi động trao đổi thông tin về hệ thống công nghệ điện tử giúp giảm thiểu khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại Việt Nam.
Hội thảo “Kỹ thuật về hệ thống công nghệ điện tử giúp giảm thiểu Khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam”

Để tiếp nối các hoạt động kỹ thuật trong khuôn khổ hợp tác, ngày 19/12/2019, dưới sự chủ trì của Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, Hội thảo “Kỹ thuật về hệ thống công nghệ điện tử giúp giảm thiểu Khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam” đã được tổ chức với mục tiêu thảo luận và cung cấp các đầu vào kĩ thuật cho hợp tác thí điểm góp phần hoàn thiện hệ thống công nghệ điện tử giúp giảm thiểu khai thác IUU tại Việt Nam, trong đó tập trung vào nhật kí khai thác điện tử, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ liệu giám sát tàu cá.

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đến từ các địa phương như Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, đại biểu đến từ các đơn vị quản lý, theo dõi, giám sát thông tin hoạt động tàu cá và từ các chuyên gia có king nghiệm trong ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý nghề cá của tổ chức Global Fishing Watch (GFW) cũng như đại diện các đơn vị cung cấp các thiết bị, ứng dụng phần mềm trong quản lý nghề cá...

Tại Hội thảo các đại biểu đã trình bày các báo cáo về thực trạng, nhu cầu cần thiết trong việc ứng dụng eCDT cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phân tích các dữ liệu giám sát hành trình tàu cá hiện có tại Việt Nam nhằm quản lý một cách có hiệu quả hoạt động tàu cá trên các vùng biển. Tiếp theo đó, các đại biểu đã trao đổi các ý kiến nhằm xây dựng một lộ trình phù hợp cho việc xây dựng hướng dẫn quốc gia về nhật kí khai thác điện tử (eCDT) và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu giám sát tàu cá góp phần nâng cao tính minh bạch cho sản phẩm thủy sản Việt Nam giúp tháo gỡ thẻ vàng và quan trọng hơn là giúp quản lý nghề cá một cách hiệu quả.

Kết thúc Hội thảo một kế hoạch về việc tăng cường năng lực trong áp dụng công nghệ eCDT và triển khai thí điểm phân tích dữ liệu giám sát hành trình tàu cá đã được các đại biểu thống nhất để triển khai trong thời gian tiếp theo.

Hạnh Luyến

Ý kiến bạn đọc

Tin khác