Trung tâm Thông tin thủy sản tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 (15-01-2020)

Sáng ngày 13/01/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin thủy sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Ông Trần Đình Luân, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản và toàn thể cán bộ công chức viên chức Trung tâm Thông tin thủy sản.
Trung tâm Thông tin thủy sản tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019 Trung tâm tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như: tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Thủy sản trong những lĩnh vực như công tác Thông tin truyền thông; Công tác thu thập thống kê dữ liệu thủy sản,  Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị hệ thống mạng; Công tác giám sát tàu cá và những công việc khác. Trong năm qua, Trung tâm Thông tin đã phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục Thủy sản thực hiện một số công việc chung của Tổng cục Thủy sản liên quan đến tổ chức các hoạt động trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản; Phối hợp với các đơn vị tiếp đón đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu sang làm việc tại Việt Nam; Xây dựng các phần mềm quản lý trong lĩnh vực thủy sản; Cung cấp số liệu phục vụ quản lý chỉ đạo điều hành cho lãnh đạo tổng cục, các đơn vị hàng tháng, quý, năm. Ngoài ra, Trung tâm Thông tin đã phối hợp với các đơn vị trong công tác kế toán, quản lý tài chính; hành chính, quản trị, Công tác tổng hợp, cải cách hành chính, truyền thông. Bên cạnh đó, còn tổ chức các sự kiện cũng như các công việc liên quan khác đảm bảo đời sống, sinh hoạt và làm việc của toàn thể CBCNV…

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản và sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Tổng cục thủy sản và sự đoàn kết chủ động trong công việc của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, trong năm 2019, Trung tâm Thông tin đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các đại biểu cũng đánh giá cao vai trò chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Trung tâm và toàn thể cán bộ công chức viên chức của Trung tâm Thông tin thủy sản trong công tác tham mưu cũng như phối hợp với các đơn vị. Đặc biệt, trong năm 2019, Trung tâm Thông tin thủy sản đã tiếp nhận và vận hành ổn định bộ phận giám sát tàu cá, công tác giám sát, duy trì hệ thống và tham mưu văn bản để quản lý hệ thống giám sát đã được Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu, lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị, địa phương đánh giá cao. Năm 2019, Trung tâm Thông tin cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản. Phối hợp các đơn vị thực hiện công tác tuyền truyền phổ biến Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản, tuyên truyền về Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Nghị định 17/2018/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản….đã mang lại hiệu quả cao. Đối với công tác tuyên truyền nhằm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu, năm 2019, Trung tâm đã đẩy mạnh tuyên truyền các bài viết trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản, Ấn phẩm thủy sản, các bài viết trên website Tiếng Anh về các giải pháp tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu. Liên quan đến vấn đề xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phần mềm chứng nhận xác nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản. Phối hợp với các địa phương cập nhật các số liệu trong phầm mềm VNfishbase…

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản cũng đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm cũng như góp ý một số giải pháp nhằm giúp Trung tâm Thông tin thủy sản thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ được giao trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo như: Khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để có nguồn lực kinh phí thuê hạ tầng phục vụ hệ thống giám sát tàu cá, Xây dựng trình Dự án Thông tin quản lý nghề cá giai đoạn II; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Thủy sản và các văn bản thi hành Luật Thủy sản, tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu, đẩy mạnh tuyên truyền về chuỗi liên kết trong lĩnh vực thủy sản, các mô hình liên kết chuỗi, tuyên truyền về các vấn đề quản lý vật tư đầu vào, an toàn vệ sinh thực phẩm…; Giải pháp phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm thu thập; thống kê và chuẩn hóa số liệu một cách chính xác hơn, cập nhật hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục Thủy sản, ông Trần Đình Luân đánh giá vai trò quan trọng của Trung tâm Thông tin thủy sản đối với công tác chỉ đạo điều hành chung của Tổng cục Thủy sản, góp phần quan trọng trong sự phát triển của Tổng cục Thủy sản. Đánh giá về công tác năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nhân sự…Tuy nhiên, với sự cố gắng của từng cá nhân cũng như tập thể Cán bộ công chức, viên chức, Trung tâm Thông tin thủy sản đã thực hiết tốt các nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và các năm tiếp theo, ông Luân yêu cầu, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản; Tuyên truyền về các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); Tuyên truyền về các lĩnh vực khác như Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025; Chiến lược nuôi biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Tuyên truyền về Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức người dân đi khai thác vùng biển một số nước; Tuyên truyền về chỉ đạo điều hành và các nội dung phong phú hơn, cập nhật hơn…Trong công tác giám sát tàu cá cần quyết liệt hơn trong xử lý các tàu cá mất kết nối, vi phạm vùng biển nước ngoài. Đôn đốc triển khai lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo đúng quy định. Khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện các thủ tục để có được nguồn lực kinh phí thuê hạ tầng phục vụ hệ thống giám sát tàu cá, Xây dựng trình Dự án Thông tin quản lý nghề cá giai đoạn II; Xây dựng hệ thống số liệu chuẩn hóa theo từng đối tượng, từng thị trường xuất khẩu để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác