Thúc đẩy thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019-2022 (10-03-2020)

Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc chính thức có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2019. Để thúc đẩy thực hiện Hiệp định, ngày 05 tháng 01 năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 07/2020/NĐ-CP.
Thúc đẩy thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019-2022
Ảnh minh họa

Theo đó, đã ban hành “Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam” để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, đầu tư, sản xuất giữa Việt Nam và Hồng Kông.

Hiện nay, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Hồng Kông chưa cao, chủ yếu là hàng thủy sản, một số loại rau quả và gạo. Dự kiến, trong thời gian tới, việc thực thi trong khuôn khổ AHKFTA sẽ thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu nông, thủy sản và thực phẩm chế biến từ Việt Nam sang thị trường Hồng Kông. Về nhập khẩu, việc cắt giảm thuế theo Hiệp định AHKFTA sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu. Bên cạnh đó, Hiệp định AHKFTA còn giúp tăng cường cơ hội thu hút đầu tư từ Hồng Kông vào Việt Nam cũng như làm tăng cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.

Thuế suất AHKFTA

Nghị định 07/2020/NĐ-CP đã quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019-2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định. Đối tượng áp dụng là Người nộp thuế (theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu); Cơ quan hải quan, công chức hải quan; Tổ chức/cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị định với Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được gọi tắt là “Thuế suất AHKFTA”.

Tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định, cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” đã được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và chi tiết theo cấp mã 8 số hoặc 10 số. Việc áp dụng cột “Mô tả hàng hóa” chi tiết đến cấp độ 8 số theo Nghị định này được thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và các văn bản sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Trong đó, phân loại hàng hóa thực hiện theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Cột “Thuế suất AHKFTA (%)” được áp dụng cho 04 giai đoạn: (1) từ ngày 11 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019; (2) từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020; (3) từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; (4) từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan được quy định chi tiết tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019-2022 ban hành kèm theo Nghị định này. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nhập khẩu, số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương.

Các nước thành viên của Hiệp định AHKFTA

Các nước thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc, bao gồm 11 quốc gia và vùng lãnh thổ sau: Bru-nây Đa-rút-xa-lam; Vương quốc Cam-pu-chia; Cộng hoà In-đô-nê-xi-a; Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; Ma-lay-xi-a; Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma; Cộng hoà Phi-líp-pin; Cộng hoà Xinh-ga-po; Vương quốc Thái Lan; Đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (bao gồm hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất AHKFTA phải đáp ứng đủ 04 nhóm điều kiện sau: (1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này. (2) Được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc. (3) Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu (là các nước thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc) theo quy định của Hiệp định AHKFTA và quy định của Bộ Công Thương. (4) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu AHK theo quy định của Hiệp định AHKFTA và quy định của Bộ Công Thương.

Nghị định số 07/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng nhập khẩu đăng ký từ ngày 11 tháng 6 năm 2019 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này và nếu đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác