Giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng (11-08-2020)

 Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2020 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng chính thức có hiệu lực từ 3/8/2020.
Giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng
Ảnh minh họa

Đối tượng được giảm thuế trong Nghị quyết gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập.

Theo Nghị quyết, việc giảm thuế TNDN chỉ áp dụng cho thu nhập phát sinh trong năm 2020 của các doanh nghiệp có tổng doanh thu trong năm không quá 200 tỷ đồng. Đây được xem là đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19. Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2020 (kỳ tính thuế năm 2020 không đủ 12 tháng), Nghị quyết quy định phân bổ doanh thu theo thời gian thực tế doanh thu hoạt động trong năm 2020.

Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong cơ cấu doanh nghiệp của Việt Nam, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ và vừa chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp.

Bộ Tài chính dự kiến với việc giảm thuế nêu trên, thu ngân sách năm 2020 sẽ giảm khoảng 23.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid 19 diễn biến còn phức tạp và đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp việc giảm 30% số thuế TNDN sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua những khó khăn do tác động của đại dich Covid 19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

Trước đó vào ngày 19/6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 116/2020/QH14 giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020. Với 442/446 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết đồng ý, Quốc hội quyết giảm 30% thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác