Chính phủ giảm 15% tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 (13-08-2020)

Trước diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, phức tạp và khó lường, chưa dự báo được diễn biến, thời điểm kết thúc, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.
Chính phủ giảm 15% tiền thuê đất cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19
Ảnh minh họa

Cụ thể, các đối tượng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được giảm 15% tiền thuê đất trong năm nay.

Quy định này cũng được áp dụng cho những trường hợp người thuê đất có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng chỉ ngừng một hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu đất, thửa đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Về hồ sơ giảm tiền thuê đất, quyết định cũng nêu rõ gồm giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 của người thuê đất.

Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất.

Hồ sơ bao gồm bản sao quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, người thuê đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 10/8 đến hết ngày 31/12/2020. 

Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp; không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện người thuê đất không thuộc đối tượng được hưởng chính sách này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Còn trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 thì số tiền thuê đất được giảm sẽ được trừ vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định. 

Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định.

Đây là chính sách hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Chính phủ giúp các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giảm thiểu khó khăn bởi dịch Covid-19. Diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng, phức tạp và khó lường, chưa dự báo được diễn biến, thời điểm kết thúc, quy mô cũng như phạm vi tác động của dịch. Đặc biệt, dịch đang có nguy cơ bùng phát tại một số thị trường, đối tác quan trọng của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…

Trước đó, để giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ban ngành đã đề xuất nhiều giải pháp chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, Thủ tướng Chính phủ nhất trí với đề xuất của Bộ Tài chính và các Bộ, Ban ngành về hỗ trợ về thuế, tiền thuế đất, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác