Biến ước mơ “Nuôi biển theo phương thức công nghiệp và bền vững” trở thành hiện thực ngay trong thập niên tới (10-11-2020)

Ngày 7/11/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (35 Hùng Vương, Hà Nội), Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đã long trọng tổ chức “Đại hội toàn thể Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam lần thứ II”.  Ngoài điểm cầu Hà Nội, Đại hội lần II còn tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Cần Thơ.
Biến ước mơ “Nuôi biển theo phương thức công nghiệp và bền vững” trở thành hiện thực ngay trong thập niên tới

Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (thuộc Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) được thành lập từ năm 2016 với sứ mạng “Tập hợp sức mạnh đa ngành phát triển kinh tế biển”. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, dù chỉ mới được thành lập nhưng Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Thông qua nhiều hoạt động sôi nổi trên nhiều diễn đàn, đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi tư duy về nuôi biển; chủ động tham gia xây dựng thể chế và chiến lược phát triển nuôi biển công nghiệp, từng bước giúp các địa phương nhận thức đúng đắn và chuyển đổi mô hình nuôi; kết nối các nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và áp dụng thành tựu công nghệ mới về nuôi biển. Chỉ trong 4 năm, số lượng hội viên của Hiệp hội đã tăng lên 66,7%, tạo mối liên kết thúc đẩy nghề nuôi biển phát triển. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đã thiết lập được hệ thống hợp tác đa dạng và liên kết với nhiều đối tác trong nhiều lĩnh vực hoạt động, giới thiệu và chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư phát triển kinh doanh, quy hoạch phát triển ngành.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng (Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam), Hiệp hội ra đời, lãnh trách nhiệm làm người lính tiên phong đưa nuôi biển Việt Nam trở thành ngành kinh tế đột phá, theo hướng công nghiệp và phát triển bền vững. Trong bốn năm qua, điều cốt lõi đã khiến một hiệp hội non trẻ, chưa dày kinh nghiệm, có thể tập hợp được cộng đồng nuôi biển Việt Nam chính là khát vọng, ước mơ của một tập thể dám đề xuất những ý tưởng sáng tạo táo bạo, dám đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Bốn năm, những con người tiên phong của cộng đồng nuôi biển Việt Nam đã tự nguyện hành động để làm cho khái niệm “nuôi biển” mới mẻ trở nên quen thuộc với các tầng lớp xã hội, từ ngư dân đến các vị lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, làm lan tỏa khát vọng phát triển nuôi biển, làm sâu sắc hơn về tư duy trong các văn bản pháp quy: Phát triển nuôi biển công nghiệp đã trở thành nội dung quan trọng trong nhiều văn kiện quan trọng như Luật Thủy sản 2017, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 26/NQ-CP năm 2020 ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Hiệp hội đã góp phần tích cực thay đổi cách tiếp cận phát triển kinh tế biển của Việt Nam, từ tư duy nuôi tự phát trên biển theo phương thức tiểu nông, với các trại thủ công quy mô nhỏ ven bờ, sang suy nghĩ và hành động theo hướng vươn ra biển khơi, tìm mọi cơ hội nuôi biển ở các loại hình, cấp độ, với những công cụ và phương thức hiện đại, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực phát triển ở tầm chiến lược quốc gia. Điểm mạnh của Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam là đã đoàn kết, dũng cảm thúc đẩy sự đa dạng trong tư duy khoa học và khả năng sáng tạo trong hành động thực tiễn; Phát huy sức mạnh liên kết, chia sẻ ý tưởng, tiên phong trong hoạt động nuôi biển bằng những việc làm kiên định và có hệ thống.

Tại điểm cầu Hà Nội

Đến dự Đại hội tại điểm cầu Hà Nội có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Tạ Đình Thi; và ông Nguyễn Hồng Cẩn (Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản), các đại diện của Bộ ban ngành Trung ương và địa phương, đại diện của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1,2,3, Viện Hải sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản của các tỉnh (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Hải Phòng, Nam Định...), VCCI và một số doanh nghiệp thủy sản.

Tại đại hội, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã nhận định, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) đang đi rất đúng hướng, vì thế kỷ 21 là thế kỷ của các nước có tiềm năng về biển. Việt Nam tiến ra biển; Phát triển nuôi biển thì ngành Nuôi trồng thủy sản của Việt Nam mới phát triển mạnh. Thứ trưởng cũng đánh giá cao kết quả hoạt động trong bốn năm qua của Hiệp hội. Theo ông, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam đã khẳng định được tên tuổi của mình, những công việc mà Hiệp hội đã làm được rất tốt, rất nhiều, từ đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, đến việc đóng góp ý kiến cho các Nghị định của Chính phủ... Đặc biệt, đã thay đổi được tư duy nuôi biển “hướng đến phát triển ngành Công nghiệp nuôi biển Việt Nam”, góp phần xây dựng nghề cá “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tạo thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nuôi biển (vươn xa) để vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến hy vọng Hiệp hội sẽ ngày càng lớn mạnh, có thêm nhiều hội viên hơn nữa để ngành Nuôi biển công nghiệp tiến thêm bước tiến mới.

Đại hội toàn thể Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 (gồm 29 thành viên đại diện cho các tổ chức, cá nhân là hội viên Hiệp hội); Thông qua chương trình hành động của nhiệm kỳ II và ra mắt đơn vị đầu tư phát triển nuôi biển công nghiệp đầu tiên trong cả nước. Đại hội đã thảo luận và xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong nhiệm kỳ mới 2020-2025: Xây dựng tổ chức, phát triển năng lực của Hiệp hội, phát triển hội viên, xây dựng cộng đồng nuôi biển Việt Nam, tham gia đóng góp xây dựng chính sách và phản biện xã hội, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển thị trường. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin chuyên ngành cho hội viên, hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp…

Ông Nguyễn Quốc Ánh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ II, Hiệp hội xác định giai đoạn 2020-2025 là giai đoạn bản lề cho việc xây dựng ngành Công nghiệp nuôi biển Việt Nam. Ban Chấp hành Hiệp hội sẽ tập trung hỗ trợ cộng đồng hội viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc để huy động tối đa các nguồn lực cơ bản: chính sách; vốn và tín dụng; khoa học công nghệ; nguồn nhân lực chất lượng cao; liên kết chuỗi giá trị nuôi biển; tích hợp với các ngành kinh tế khác và an ninh quốc phòng. Hiệp hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có Đề án phát triển bền vững nuôi biển Việt Nam đến năm 2030.

Với mục tiêu phát triển nuôi biển ứng dụng công nghệ cao, Hiệp hội sẽ tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ hội viên tiếp cận các công nghệ mới, xây dựng các mô hình nuôi biển công nghiệp tiên tiến cho các nhóm sản phẩm chủ lực (như: cá biển, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, giáp xác, rong tảo). Đồng thời, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ban ngành về chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách phát triển nuôi biển… Chủ động tìm kiếm, phối hợp với các nguồn tín dụng nước ngoài để hỗ trợ hội viên triển khai các dự án; phối hợp với các tổ chức quốc tế về áp dụng và đạt các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Tại Đại hội lần 2, PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng đã khẳng định: Nhiệm vụ của Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hành động và hành động nhiều hơn nữa, dám đối mặt và vượt qua mọi hiểm nguy, thách thức để phát triển nuôi biển công nghiệp, bảo vệ và duy trì sự toàn vẹn của vùng biển rộng lớn 1 triệu cây số vuông của Việt Nam. Hiệp hội luôn nhận thức rõ sự nghiệp nuôi biển không thể trở thành hiện thực một sớm một chiều; Khó khăn và trở ngại còn chồng chất. Đại hội toàn thể Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2020-2025) là dịp để tập trung nhuệ khí, sức lực và trí tuệ, truyền cảm hứng và động lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, cùng tìm kiếm giải pháp và hành động hết mình để biến ước mơ “nuôi biển theo phương thức công nghiệp và bền vững” trở thành hiện thực ngay trong thập niên tới.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác