Đã xử phạt hơn 42 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm khai thác IUU (12-01-2021)

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả triển khai Văn bản số 81-CV/TW của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), tính từ ngày 01/10/2019 đến 15/12/2020 các địa phương đã xử phạt 2.468 vụ với tổng số tiền xử phạt là hơn 42 tỷ đồng.
Đã xử phạt hơn 42 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm khai thác IUU

Triển khai thực hiện Văn bản số 81-CV/TW ngày 20/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác IUU, thời gian qua, các Bộ, Ban, Ngành có liên quan và 28 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ven biển đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc rất quyết liệt, qua đó tạo chuyển biến tích cực và mang lại kết quả đáng ghi nhận trong phòng, chống khai thác IUU.

Cụ thể, các Bộ, Ban, Ngành có liên quan đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, hệ thống thông tin cơ sở tập trung thông tin, tuyên truyền, phổ biến Văn bản số 81-CV/TW và các quy định pháp luật trong công tác phòng, chống khai thác IUU để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, đã tăng cường triển khai các giải pháp để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã tiến hành phát hiện điều tra, xử lý các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đối với những trường hợp các tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, xử lý đã được Bộ Ngoại giao phối hợp với các Bộ ngành và các nước tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, xử lý.

Để phù hợp với thực tiễn quản lý và theo khuyến nghị của EC, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU: Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 541/QĐ-TTg ngày 20/4/2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức triển khai Dự án “Giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ ở vùng biển Việt Nam” giai đoạn 2020-2025”. Mặt khác, chỉ đạo duy trì, không tăng số tàu cá hiện có, thu hồi văn bản chấp thuận đóng mới đối với những tàu quá 12 tháng không thực hiện đóng mới.

Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra tình hình tại hầu hết các tỉnh/thành phố ven biển nhằm kịp thời nắm bắt những thông tin vướng mắc và tồn tại để chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện phòng, chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống khai thác IUU.

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố ven biển đã ban hành các văn bản chỉ đạo chính quyền các cấp, sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Văn bản số 81-CV/TW. Đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động của các tàu cá, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Một số địa phương đã xử phạt nghiêm với mức hình phạt cao nhất đối với những trường hợp vi phạm. Qua đó, đã ngăn chặn, chấm dứt được tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở các nước, quốc đảo Thái Bình Dương. Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển các nước trong khu vực đã giảm đáng kể.

Một số địa phương như Bình Định, Bình Thuận, Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre đã tăng cường điều tra, xử phạt hành vi vi phạm khai thác IUU, tuy nhiên, tỉ lệ các vụ việc được xử lý còn thấp so với tổng số vụ việc tàu cá tại địa phương vi phạm. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tính từ ngày 01/10/2019 đến 15/12/2020 các địa phương đã xử phạt 2.468 vụ với tổng số tiền xử phạt là hơn 42 tỷ đồng.

Để kiểm soát tàu cá vi phạm khai thác IUU một cách có hiệu quả, cần hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Tính đến nay, số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 84,16%.

Trong thời gian tới, để công tác phòng, chống khai thác IUU đạt kết quả tốt, tiến tới tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, cần phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, tăng cường điều tra, xử phạt các vụ việc vi phạm theo quy định;  Kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến nhập bến; khai thác, sử dụng có hiệu quả dữ liệu VMS để theo dõi, ngăn chặn, xử lý các tàu cá vi phạm. Khẩn trương điều tra, xử lý dứt điểm các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; chuộc tàu cá, ngư dân về nước trái quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các quy định liên quan đến chống khai thác IUU.

Khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS, đánh dấu tàu cá; kiểm soát tàu cá ra vào cảng; giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; thực hiện đúng quy định công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Triển khai có hiệu quả Hiệp định biện pháp các quốc gia có cảng, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam.

Tăng cường xử phạt hành vi khai thác IUU theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đủ sức răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan về phòng, chống khai thác IUU, đảm bảo người dân cập nhật, tiếp cận đầy đủ, kịp thời văn bản, thông tin về chống khai thác IUU.

Các địa phương khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS, đánh dấu tàu cá; cấp Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy phép an toàn thực phẩm trên tàu cá; kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, đảm bảo thực hiện công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản đúng quy định.

Khai thác, vận hành, sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát hành trình tàu cá hoạt động trên các vùng biển để theo dõi, kiểm soát, xử lý các hành vi khai thác IUU.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác