Dự thảo 2 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản (11-06-2018)

Dự thảo 2 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn( bản điện tử gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn ) trước ngày 25/6/2018 để tổng hợp. ( Thông tin liên hệ: Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội , ĐT: 0243 724 5117,  0915 95 68 58 - ông Nguyễn Minh Phương )

Dự thảo 2 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(bản điện tử gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn) trước ngày 25/6/2018 để tổng hợp.

(Thông tin liên hệ: Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 0243 724 5117,  0915 95 68 58 - ông Nguyễn Minh Phương)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác