Thông tư số: 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 Quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư (22-01-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác