Thông tư số: 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 Quy định về trình tự, thủ tục đánh giá ruit ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (23-01-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác