Thông tư số: 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 Quy định về quản lý giống thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (23-01-2019)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác