Clip Tuyên truyền cho ngư dân thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, khắc phục Thẻ vàng IUU (09-07-2019)

 
Clip Tuyên truyền cho ngư dân thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, khắc phục Thẻ vàng IUU

Ý kiến bạn đọc

Tin khác