Danh sách văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
1033/QĐ-UBND 22/04/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Còn hiệu lực
347/QĐ-UBND 19/04/2021 Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Còn hiệu lực
500/QĐ-UBND 13/04/2021 Ban hành Kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành Còn hiệu lực
841/QĐ-UBND 09/04/2021 Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Còn hiệu lực
12/2021/QĐ-UBND 09/04/2021 Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng chosản phẩm tôm hùm bông tỉnh Phú Yên Còn hiệu lực
766/QĐ-UBND 08/04/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Còn hiệu lực
08/2021/QĐ-UBND 05/04/2021 Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng, điều động, đánh giá, kỷ luật, chế độ, chính sách và quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Còn hiệu lực
04/2021/QĐ-UBND 02/04/2021 Quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
857/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
854/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
856/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
858/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
853/QĐ-UBND 01/04/2021 Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Còn hiệu lực
08/2021/QĐ-UBND 27/03/2021 Quy định về mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Còn hiệu lực
07/2021/QĐ-UBND 19/03/2021 Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND Còn hiệu lực
550/QĐ-UBND 12/03/2021 Phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng hiện đại" Còn hiệu lực
03/2021/QĐ-UBND 12/03/2021 Phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Còn hiệu lực
04/2021/QĐ-UBND 10/03/2021 Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định Còn hiệu lực
1136/QĐ-UBND 09/03/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
534/QĐ-UBND 05/03/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Còn hiệu lực
Trang 1/29